Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INŻYNIER AWIONIK

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inżynier awionik

Kod: 214904

Synteza: Projektuje, bada, uruchamia i wdraża do eksploatacji pokładowe urządzenia i systemy nawigacyjne; integruje cztery obszary nauki: elektronikę, informatykę, mechanikę i teletransmisję; zapewnia bezpieczeństwo i niezawodność obiektów latających; modernizuje i wyposaża statki powietrzne w nowoczesne urządzenia pokładowe.

Zadania zawodowe:

 • projektowanie naziemnych systemów radionawigacyjnych, łączności lotniczej, wspomagania i automatycznego sterowania lotem itp.;
 • opracowywanie projektów pilotażowych przyrządów pokładowych, takich jak: sztuczny horyzont, koordynator zakrętu, zakrętomierz, prędkościomierz ciśnieniowy, wysokościomierz ciśnieniowy, radiowysokościomierz, wariometr, busola magnetyczna, żyrobusola itp.;
 • konstruowanie, uruchamianie i wdrażanie pokładowych systemów pomiaru, przesyłania, przetwarzania, gromadzenia i zobrazowania informacji o stanie statku powietrznego;
 • projektowanie i konstruowanie komputerowych systemów sterowanie ruchem lotniczym, takich jak: ILS, VOR, ADF, GPS;
 • określanie możliwości przedłużania okresu użytkowania elementów systemów po okresie gwarantowanym przez dostawcę;
 • projektowanie elementów wyposażenia ratunkowego załogi statku powietrznego;
 • wzorcowanie urządzeń ciśnieniowych: ciśnieniomierzy kontrolnych i użytkowych sprężynowych, obciążnikowo-tłokowych, barometrów aneroidowych, elektronicznych przetworników ciśnienia, manometrów do opon itp.;
 • analizowanie przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania pokładowych urządzeń awionicznych oraz opracowywanie procedur profilaktycznych;
 • dbałość o niezawodność i efektywność wykorzystania systemów awionicznych przy realizacji zadań lotniczych;
 • modernizowanie i doposażenie statków powietrznych w najnowsze urządzenia wielofunkcyjne zakresie awioniki;
 • opracowywanie nowych metod projektowania elementów i układów awioniki;
 • nadzorowanie montażu i demontażu elementów awioniki w przedsiębiorstwach eksploatacji sprzętu lotniczego;
 • przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz przepisów Prawa Lotniczego.

Inżynier awionik

zł45.00Cena