Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INŻYNIER AKUTOMATYKI I ROBOTYKI

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inżynier automatyki i robotyki

Kod: 214903

Synteza: Zajmuje się twórczą pracą inżynierską oraz pracą badawczą w zakresie projektowania robotów i manipulatorów lub projektowania układów sterowania robotami, układów sensorycznych i robotów ze sztuczną inteligencją oraz napędów elektrycznych, współpracując z innymi specjalistami oraz wykorzystując odpowiednie komputerowe programy symulacyjne.

Zadania zawodowe:

 • projektowanie układów sterowania dla ciągłych i dyskretnych układów sterowania wykorzystując metody numeryczne identyfikacji i optymalizacji;
 • projektowanie struktur i algorytmów sterowania w obszarze zautomatyzowanych i zrobotyzowanych systemów wytwórczych;
 • projektowanie układów robotów, szczególnie przemysłowych, mających za zadanie realizację różnych czynności jak: spawanie, malowanie, obsługa maszyn, montaż lub przystosowanie robotów przemysłowych do prac poza przemysłowych np. w usługach, administracji oraz robotów do zadań specjalnych jak np. gaszenie pożarów, rozbrajanie ładunków wybuchowych, inspekcja stref radioaktywnych;
 • projektowanie układów przetworników i czujników sensorycznych, ich programowanie i sterowanie komputerowe przy współpracy z innymi specjalistami;
 • konstruowanie przetworników i urządzeń pomiarowych, opracowywanie dokumentacji technicznej i nadzór nad ich wykonawstwem;
 • organizowanie kontroli jakości i niezawodności wyrobów;
 • opracowywanie dokumentacji technicznej, konstrukcyjnej oraz technologicznej projektowanych urządzeń;
 • zbieranie i analizowanie informacji o najnowszych rozwiązaniach konstrukcyjnych w świecie;
 • określanie możliwości zastosowania i wykorzystania robotów do robotyzacji procesów dotąd realizowanych manualnie;
 • branie udziału w opracowywaniu standardów dla robotów;
 • uczestniczenie w odbiorze i opiniowaniu projektów robotyzacji procesów;
 • kierowanie i nadzór nad zespołami ludzi zajmujących się projektowaniem, budową i eksploatacją robotów i manipulatorów;
 • projektowanie bezpiecznych warunków pracy dla grup pracowniczych obsługujących roboty i manipulatory.

Inżynier automatyki i robotyki

zł45.00Cena