Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INŻYNIER AKUSTYK

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inżynier akustyk

Kod: 214927

Synteza: Projektuje akustykę nowych pomieszczeń lub dokonuje adaptacji akustycznej wnętrz mieszkalnych oraz pomieszczeń użyteczności publicznej; wykonuje projekty akustyczne przestrzeni otwartych; dobiera właściwe materiały dźwiękochłonne i wykończeniowe lub urządzenia nagłaśniające; nadzoruje wykonanie projektów.

Zadania zawodowe:

 • prowadzenie badań akustycznych na potrzeby oceanografii, przemysłu fonograficznego, przemysłu maszynowego (w szczególności przemysłu lotniczym i samochodowym), architektury i w wielu innych gałęzi gospodarki;
 • projektowanie akustyki wnętrz mieszkalnych, biur, sal wykładowych, hal koncertowych i sportowych pod kątem obniżenia poziomu hałasu, równomierności nagłośnienia, zrozumiałości mowy i wzajemnej słyszalności, naturalności brzmienia dźwięków itp.;
 • projektowanie adaptacji lub modernizacji akustycznej różnego rodzaju wnętrz: sal koncertowych, konferencyjnych, wykładowych, biur, mieszkań;
 • ochrona środowiska przed hałasem i wibracjami, zlecanie pomiarów hałasu drogowego, kolejowego, lotniczego i przemysłowego oraz interpretacja ich wyników;
 • projektowanie sposobów wyciszania przestrzeni publicznych, tworzenie map akustycznych na podstawie pomiarów monitoringowych hałasu na ulicach i autostradach;
 • dobór właściwych materiałów wykończeniowych: sufitów akustycznych, ściennych paneli pochłaniających hałas, ścian działowych (także szklanych), materiałów podłogowych tłumiących dźwięki;
 • projektowanie nagłaśniania i rozmieszczania urządzeń nagłaśniających we współpracy z realizatorem dźwięku;
 • dokonywanie audytu akustycznego budynków oraz przestrzeni publicznej;
 • współpraca z pracowniami architektonicznymi w zakresie akustyki projektowanych obiektów i wnętrz;
 • poszukiwanie nowych rozwiązań, bieżące monitorowanie pojawiających się nowych technologii i rozwiązań w obszarze wygłuszeń i nagłośnień.

Inżynier akustyk

zł45.00Cena