Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku IMPREGNATOR DREWNA

 

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Impregnator drewna

Kod: 752101

Synteza: Impregnuje surowce drzewne na zimno, gorąco, metodą powierzchniową i ciśnieniowopróżniową wg instrukcji technologicznych, w celu zabezpieczenia ich przed grzybami lub zmianą właściwości fizycznych.

Zadania zawodowe:

  • przygotowanie do impregnacji drzewnych materiałów tartych, półfabrykatów drzewnych, surowca okrągłego, płyt pilśniowych, lignostonu - układanie, pakietowanie, sztaplowanie;
  • przygotowanie wg receptury mieszanek olejów do impregnacji na gorąco, mieszanek środków antyseptycznych lub innych substancji do impregnacji na zimno różnymi metodami: przez opryskiwanie, malowanie, zanurzanie, metodą ciśnieniowo-próżniową;
  • obsługę urządzeń załadowczo-wyładowczych, elektrowciągów, podnośników, wciągarek, wózków itp. służących do podnoszenia, zanurzania w basenach, umieszczania w komorach impregnacyjnych materiałów drzewnych;
  • przeprowadzanie procesu impregnacji metodą powierzchniową, ciśnieniwo-próżniową, na zimno, na gorąco wg instrukcji technologicznych; dobór czasu niezbędnego do nasycenia drewna w zależności do stężenia roztworów użytych do impregnacji;
  • posługiwanie się urządzeniami i aparaturą kontrolno-pomiarową, kontrolowanie procesu nasycania wyrobów;
  • nastawianie, regulowanie, konserwowanie maszyny impregnującej przy impregnowaniu płyt pilśniowych twardych lub wyrobów lignostonowych na gorąco oraz maszyn i urządzeń pomocniczych służących do impregnacji;
  • sprawdzanie jakości impregnacji.

Impregnator drewna

zł45.00Cena