Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku HYDROGRAF MORSKI

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Hydrograf morski

Kod: 211404

Synteza: Wykonuje i opracowuje morskie pomiary batymetryczne, sonarowe i magnetometryczne dla celów bezpieczeństwa żeglugi, wydawnictw nawigacyjnych, ochrony wybrzeża, morskich robót budowlanych, a także dla celów naukowo-badawczych, ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego, poszukiwań i eksploatacji bogactw naturalnych z dna morskiego oraz poszukiwania zatopionego mienia.

Zadania zawodowe:

 • planowanie realizacji prac hydrograficznych z uwzględnieniem ich przeznaczenia, w tym wybór metodyki i środków technicznych, stopnia szczegółowości i dokładności prac oraz częstotliwości wykonywania pomiarów na danym akwenie;
 • kalibrowanie urządzeń pomiarowych przed przystąpieniem do pomiarów w celu uwzględnienia w pomiarach rzeczywistych warunków środowiskowych, wpływających na pracę tych urządzeń;
 • wykonywanie pomiarów batymetrycznych (pomiarów głębokości) przy użyciu echosond w celu obrazowania rzeźby dna morskiego;
 • hydroakustyczne badanie dna przy użyciu sonarów (trałowanie hydroakustyczne) w celu uzupełnienia pomiarów batymetrycznych skanowaniem sonarowym oraz w celu sprawdzenia czystości dna pod względem występowania obiektów podwodnych, takich jak wraki, głazy, elementy konstrukcji hydrotechnicznych, kable podwodne, materiały wybuchowe i niebezpieczne (pochodzenia wojskowego), itp.;
 • badanie osadów dennych przy użyciu magnetometrów w celu wykrycia podwodnych i zagłębionych w dnie przedmiotów wykonanych z materiałów ferromagnetycznych;
 • badanie dna morskiego i obiektów podwodnych przy użyciu pojazdów podwodnych;
 • opracowywanie hydrograficzne i kartograficzne danych pomiarowych dla celów badania warunków żeglowności dróg wodnych, kotwicowisk, portów i przystani morskich oraz ochrony brzegu morskiego;
 • opracowywanie materiałów hydrograficznych dla wydawnictw nawigacyjnych (wydawnictw nautycznych i map);
 • opracowywanie materiałów hydrograficznych dla celów projektowych i kontroli morskich budowli hydrotechnicznych;
 • badanie wraków statków i innych obiektów podwodnych;
 • nadzorowanie prowadzenia prac podwodnych, hydrotechnicznych, przeszukiwań i wydobywania obiektów podwodnych oraz prac archeologicznych na obszarach morskich.

Hydrograf morski

zł45.00Cena