Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku HUTNIK DMUCHACZ SZKŁA

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Hutnik dmuchacz szkła

Kod: 731502

Synteza: Formuje przez kształtowanie i wydmuchiwanie z masy szklanej wyroby szklane zdobione metodami hutniczymi, w tym również z mas specjalnych, wyroby szklane kapowe o różnych kształtach i wielkościach ze szkła gospodarczego, ołowiowego, oświetleniowego, laboratoryjnego, technicznego i opakowaniowego; konserwuje narzędzia i urządzenia; kieruje i organizuje pracę zespołu; posługuje się takimi narzędziami hutniczymi, jak: piszczele, nabieraki, kształtownice, formy, różnego rodzaju szczypce itp.

Zadania zawodowe:

 • dokonywanie oceny wzrokowej przydatności masy szklanej do formowania wyrobów;
 • sprawdzanie narzędzi i form oraz dokonywanie podziału pracy w kierowanym zespole;
 • formowanie przez wydmuchiwanie w formie wyrobów ze szkła technicznego, w tym baloników żarówkowych, fasonowych i obciąganych;
 • formowanie przez wydmuchiwanie w formie szkła laboratoryjnego: menzurek, eksykatorów, butli z tubusem itp.;
 • formowanie przez wydmuchiwanie w formie szkła opakowaniowego, szczególnie butelek fasonowych, balonów do 65 litrów itp.;
 • wydmuchiwanie i formowanie ręczne rurek i rur szklanych o różnych grubościach ścianek i średnicy otworu ze szkła bezbarwnego, barwnego i wielowarstwowego;
 • formowanie wyrobów powlekanych różnymi metodami hutniczymi zewnętrznie (powierzchniowo) i wewnętrznie;
 • usuwanie kapy i wystrzyganie wylewów wyrobów nożycami z wolnej ręki;
 • formowanie i dolepianie różnych elementów ozdobnych barwnych i bezbarwnych lub zdobienie dodatkowymi elementami szklanymi, najczęściej wielobarwnymi, o określonym kształcie i wyciśniętym wzorze (szkła barokowe);
 • zdobienie wyrobów wzorami optycznymi - pęcherzykami powietrza przez odpowiednie rozdmuchanie masy szklanej w specjalnej przedformie lub kształtowanie porcji szkła w ażurowej przedformie, a następnie rozdmuchiwanie w formie;
 • zdobienie wyrobów przez wtapianie kapilar, nitek szklanych lub wzorzystej tkaniny z włókna szklanego w powierzchnię szkieł bezbarwnych lub barwnych; przez inkrustowanie wewnętrzne lub zewnętrzne lub inkrustacją figuralną;
 • układanie w piecykach i odprężanie półfabrykatów przez odpowiednie regulowanie temperatury;
 • dokonywanie oceny jakościowej produkowanych przez zespół wyrobów oraz podejmowanie środków zaradczych w przypadku odchyleń od ustalonych wymagań jakościowych;
 • organizowanie bezpiecznego procesu pracy dla siebie i członków zespołu, przestrzeganie zarządzeń i instrukcji bhp i ppoż.;
 • czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych urządzeń i narzędzi oraz dokonywanie drobnych napraw.

Hutnik dmuchacz szkła

zł45.00Cena