Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku HOMEOPATA

 

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Homeopata

Kod: 323005

Synteza: Homeopata poprawia stan zdrowia pacjenta stosując homeopatyczną metodę leczenia i zlecając leki homeopatyczne.Homeopata jest terapeutą w dziedzinie medycyny komplementarnej. Celem pracy homeopaty jest przywrócenie lub poprawa stanu zdrowia chorego oraz propagowanie profilaktyki zdrowotnej. Homeopata stara się zmniejszyć lub zlikwidować objawy, skutki chorób oraz konsekwencje uboczne leczenia tradycyjnego, a także wzmocnić system odpornościowy organizmu i jego zdolności do samoleczenia. Homeopata przeprowadza wywiad z pacjentem w celu ustalenia jego stanu zdrowia. Uwzględniając diagnozę lekarską, wyniki badań laboratoryjnych, opinie i konsultacje specjalistyczne, ocenia stan zdrowia pacjenta i ustala terapię homeopatyczną. Homeopata dobiera leki homeopatyczne, określa ich dawkowanie oraz okres stosowania. Monitoruje stan zdrowia pacjenta podczas konsultacji i wizyt kontrolnych. Modyfikuje terapię homeopatyczną stosownie do zmian stanu zdrowia pacjenta. Dokumentuje historię choroby pacjenta. Homeopata może leczyć ostre i przewlekłe choroby, także w sytuacji, gdy medycyna tradycyjna nie oferuje pacjentom możliwości leczenia lub terapii paliatywnej. Homeopata zajmuje się również profilaktyką zdrowotną. Odpowiada za stan zdrowia pacjenta i ponosi pełną odpowiedzialność za skutki zaleconej przez siebie terapii. Homeopata powinien przestrzegać tajemnicy zawodowej.

Zadania zawodowe:

  • przeprowadzanie wywiadu z pacjentem;
  • ocenianie stanu zdrowia pacjenta;
  • opracowywanie indywidualnej terapii homeopatycznej pacjenta;
  • prowadzenie ewaluacji efektów leczenia;
  • prowadzenie dokumentacji dotyczącej historii choroby pacjenta;
  • propagowanie profilaktyki zdrowotnej;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, przepisami ppoż., wymaganiami ergonomii oraz w sposób zapewniający zachowanie komfortu pacjenta.

Homeopata

zł45.00Cena