Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku HODOWCA ZWIERZĄT LABORATORYJNYCH

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Hodowca zwierząt laboratoryjnych

Kod: 612903

Synteza: Dobiera odpowiedni gatunek, rasę lub szczep zwierząt laboratoryjnych: myszy, szczurów, królików, owadów, zgodnie z wymaganym standardem jakościowo-użytkowym; pracuje nad uzyskiwaniem masowej populacji osobników.

Zadania zawodowe:

 • podejmowanie decyzji o wyborze kierunku hodowli zgodnie z zapotrzebowaniem odbiorców;
 • kojarzenie i rozmnażanie zwierząt laboratoryjnych zgodnie z przyjętym kierunkiem chowu, rozpoznawanie cech płciowych;
 • wychów młodych zwierząt zgodnie z wymaganiami rasowymi, gatunkowymi i przeznaczeniem-użytkowaniem;
 • żywienie zgodnie z wymaganiami gatunkowymi, użytkowymi i wiekowymi;
 • zakup, przechowywanie, konserwacja, wzbogacanie i porcjowanie pasz, normowanie i zadawanie;
 • pielęgnowanie zwierząt: czyszczenie, zapewnianie ruchu; udostępnianie wybiegów, urządzeń zabawowych i treserów, rozładowywanie agresji, paniki, zwalczanie kanibalizmu;
 • obserwacja kondycji zwierząt, wyglądu, zachowania, ocena zdrowia na podstawie cech zewnętrznych, apetytu itp.;
 • selekcjonowanie zwierząt, usuwanie osobników nieosiągających odpowiednich standardów hodowlanych lub użytkowych;
 • znakowanie i rejestracja populacji zgodnie z wymaganiami hodowlanymi i użytkowymi;dbanie o higienę pomieszczeń: odkażanie, czyszczenie, usuwanie odchodów, ich utylizacja;
 • wyposażanie pomieszczeń w sprzęt i urządzenia: karmidła, poidła, klatki, maty, urządzenia do czyszczenia zwierząt i pomieszczeń; konserwacja, naprawy i uzupełnianie sprzętu;
 • zapewnianie opieki lekarza weterynarii, pomocy fachowej specjalistów;
 • przestrzeganie przepisów sanitarnych w celu uniknięcia chorób odzwierzęcych;
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji hodowlanej i ekonomicznej;
 • sprzedaż materiału hodowlanego i użytkowego.

Hodowca zwierząt laboratoryjnych

zł45.00Cena

  © 2020 by Zagłębie BHP

  ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Ilość wejść

  REGULAMIN sklepu

  Chcesz złożyć zamówienie? Napisz do nas zaglebiebhp@hub.pl lub zadzwoń 76 720 82 45