Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku HODOWCA ZWIERZĄT FUTERKOWYCH

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Hodowca zwierząt futerkowych

Kod: 612107

Synteza: Planuje, organizuje i wykonuje prace związane z chowem i hodowlą zwierząt futerkowych, takich jak: lisy, norki, nutrie, szynszyle, fretki, tchórzofretki, jenoty, króliki, a także prowadzi zbyt skór oraz mięsa.

Zadania zawodowe:

 • analizowanie i ocenianie możliwości prowadzenia racjonalnej hodowli i chowu towarowego zwierząt futerkowych, dobieranie odpowiedniego gatunku, rasy i typu użytkowego zwierząt do posiadanych lub planowanych warunków, wybór osobników do hodowli i chowu produkcyjnego, określanie wielkości stada oraz cyklów produkcji towarowej;
 • gromadzenie pasz, przechowywanie w chłodniach, konserwowanie, porcjowanie, uzdatnianie, wzbogacanie, normowanie i zadawanie;
 • chwytanie, poskramianie i unieruchamianie zwierząt na potrzeby hodowlane, selekcyjne, higieniczne, weterynaryjne oraz znakowanie i przemieszczanie osobników;
 • kojarzenie hodowlane i użytkowe, prowadzenie rozpłodu i wychowu młodych zwierząt;
 • rozróżnianie podstawowych objawów chorobowych, schorzeń, zagrożeń środowiskowych i kanibalizmu;
 • dobór właściwych środków profilaktycznych, dezynfekcyjnych oraz ich właściwe oznakowanie, przechowywanie i stosowanie;
 • odkażanie pomieszczeń dla zwierząt, czyszczenie i konserwowanie urządzeń: klatek, karmników, poideł, kotników, wybiegów itp.;
 • utrzymywanie higieny i czystości w kuchni, magazynach, paszarniach, chłodniach i przechowalniach;
 • dokonywanie selekcji, uboju, skórowania, mizdrowania skór oraz przygotowanie do przechowywania i transportu;
 • prowadzenie marketingu, promocji produkcji i sprzedaży (skór oraz mięsa);
 • przestrzeganie przepisów sanitarnych w celu uniknięcia chorób odzwierzęcych;
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji hodowlanej i ekonomicznej;
 • korzystanie z pomocy fachowców z branży, związków hodowlanych, z osiągnięć nauki, wprowadzanie nowych technologii produkcji.

Hodowca zwierząt futerkowych

zł45.00Cena