Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku HODOWCA ZWIERZĄT DOMOWYCH

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Hodowca zwierząt domowych

Kod: 612106

Synteza: Organizuje, nadzoruje i bezpośrednio prowadzi hodowlę lub chów towarowy oraz zbyt (sprzedaż) takich zwierząt, jak: psy, koty, świnki morskie, chomiki, myszy, szczury, ptaki, gady, płazy, ryby i owady.

Zadania zawodowe:

 • ocenianie warunków prowadzenia hodowli lub chowu poszczególnych zwierząt, oraz możliwości ich spełnienia zgodnie z potrzebami gatunkowymi;
 • ocenianie zewnętrznych cech gatunkowych, osobniczych i użytkowych;
 • planowanie i organizowanie zaopatrzenia w pasze, dodatki paszowe, odżywki mineralne i hormonalne;
 • prowadzenie racjonalnego żywienia, zgodnie z potrzebami gatunkowymi, klimatycznymi oraz wiekowymi;
 • zadawanie pasz i pojenie zwierząt;
 • gromadzenie, przechowywanie, porcjowanie pasz, ich uszlachetnianie i wzbogacanie;
 • utrzymywanie należytej czystości pomieszczeń, zwierząt oraz urządzeń produkcyjnych: klatek, terrariów, akwariów itp.;
 • usuwanie odchodów, ich utylizacja;
 • kojarzenie zwierząt, zapewnianie warunków wylęgowych;
 • odbieranie młodych zwierząt przy porodzie, zapewnianie im należytych pomieszczeń do wychowu;
 • znakowanie, ważenie urodzonych zwierząt i wprowadzanie ich do rejestru hodowlanego, rozdysponowanie i sprzedaż;
 • zapewnianie właściwych warunków wychowu, wzrostu i rozwoju zwierząt zgodnie z wymaganiami gatunkowymi;
 • zapewnianie systematycznej opieki zdrowotnej - weterynaryjnej;
 • prowadzenie obserwacji zachowań i wyciąganie wniosków oraz przeciwdziałanie agresji i kanibalizmowi;
 • likwidowanie zagrożeń i stresów hodowlanych (szczególnie w chowie i hodowli wielkostadnej - masowej);
 • decydowanie o nabywaniu sprzętu i urządzeń przydatnych w hodowli oraz chowie, przeprowadzanie remontów okresowych i konserwacji budynków, pomieszczeń i urządzeń (oświetlenia i ogrzewania);
 • udzielanie pomocy zwierzętom w wypadku zachorowań, skaleczeń itp.;
 • przestrzeganie przepisów sanitarnych w celu uniknięcia chorób odzwierzęcych;
 • korzystanie z pomocy doradców i literatury fachowej.

Hodowca zwierząt domowych

zł45.00Cena

  © 2020 by Zagłębie BHP

  ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Ilość wejść

  REGULAMIN sklepu

  Chcesz złożyć zamówienie? Napisz do nas zaglebiebhp@hub.pl lub zadzwoń 76 720 82 45