Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku HODOWCA TRZODY CHLEWNEJ

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Hodowca trzody chlewnej

Kod: 612105

Synteza: Planuje, organizuje i wykonuje prace związane z chowem i hodowlą trzody chlewnej oraz zbytem sztuk żywych czy mięsa.

Zadania zawodowe:

 • określanie kierunku produkcji, dobór odpowiedniego typu użytkowego (rasy) zwierząt, wybór sztuk do hodowli i chowu oraz określanie wielkości stada i docelowej produkcji;
 • zapewnianie warunków produkcji (głównie pomieszczeń) różnym grupom wiekowym;
 • gromadzenie, przechowywanie, wzbogacanie, porcjowanie i dawkowanie pasz; ocena ich wartości, dostosowanie do wieku zwierząt i kierunku produkcji;
 • żywienie oraz pielęgnowanie zgodnie z przyjętym kierunkiem produkcji;
 • kontrola przyrostów, tj. ważenie i obliczanie nakładów w stosunku do efektów;
 • selekcjonowanie zwierząt oraz ich znakowanie;
 • kojarzenie użytkowe i hodowlane;
 • wyposażanie w sprzęt i modernizacja pomieszczeń;
 • usuwanie obornika, gnojowicy i odkażanie pomieszczeń;
 • sprzedaż produkcji: żywych zwierząt, mięsa i skór;
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji hodowlanej i ekonomicznej;
 • przestrzeganie przepisów sanitarnych w celu uniknięcia chorób odzwierzęcych;
 • współpraca ze specjalistami, doradcami związków branżowych i hodowlanych w celu uzyskania lepszych efektów produkcyjnych.

Hodowca trzody chlewnej

zł45.00Cena