Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku HODOWCA PTAKÓW

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Hodowca ptaków

Kod: 612902

Synteza: Prowadzi chów i hodowlę bażantów, przepiórek, perliczek, kuropatw, gołębi itp. dla celów sportowych i spożywczych.

Zadania zawodowe:

 • dobieranie gatunków i ptaków do hodowli w celu uzyskania odpowiedniej jakościowo populacji, będącej przedmiotem zainteresowania odbiorców;
 • dostosowywanie pomieszczeń, wybiegów, terenu do potrzeb i wymagań poszczególnych gatunków lub grup wiekowych, wyposażanie hodowli w sprzęt i urządzenia: płoty, siatki, klatki, woliery, szopy, poidła, karmniki, inkubatory, środki transportu, paszarnie, magazyny;
 • zapewnianie żywienia, pielęgnacji i pobytu w warunkach pozwalających na uzyskanie spodziewanych efektów hodowlanych i ekonomicznych;
 • gromadzenie i przechowywanie odpowiednich pasz, porcjowanie, dawkowanie, wzbogacanie i zadawanie;
 • kontrolowanie zachowań ptaków, ich codzienna obserwacja, selekcja, znakowanie i rejestracja;
 • przeciwdziałanie agresji osobniczej i zbiorowej (stadnej);
 • kojarzenie gatunkowe, rasowe i produkcyjne, wychów młodych zgodnie z wymaganiami gatunkowymi i użytkowymi, zapewnianie odpowiednich warunków lęgowych i wychowu młodych;
 • kontrola zdrowotna ptaków, przyrostów, profilaktyka zdrowotna - zadawanie leków i szczepionek;
 • zabezpieczanie hodowli przed szkodnikami, drapieżnikami i kłusownikami;
 • przestrzeganie przepisów sanitarnych w celu uniknięcia chorób odzwierzęcych;
 • prowadzenie sprzedaży i promocji hodowlanej;
 • korzystanie z pomocy specjalistów, lekarzy weterynarii oraz literatury fachowej.

Hodowca ptaków

zł45.00Cena