Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku HODOWCA OWIEC

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Hodowca owiec

Kod: 612104

Synteza: Planuje, organizuje, wykonuje prace związane z chowem i hodowlą owiec oraz zbytem zwierząt żywych, wełny, skór i mięsa.

Zadania zawodowe:

 • wybór rasy i typu użytkowego owiec oraz sztuk do hodowli i chowu, określenie wielkości stada na podstawie możliwości produkcyjnych;
 • zapewnianie prawidłowych warunków chowu, wychowu i hodowli;
 • żywienie i pielęgnowanie zwierząt zgodnie z przyjętym kierunkiem produkcji, dostosowanie żywienia do wieku i produkcji;
 • gromadzenie, przechowywanie, wzbogacanie, porcjowanie i dawkowanie pasz, ocena organoleptyczna pasz;
 • strzyżenie owiec, przechowywanie i magazynowanie runa;
 • kontrola przyrostów, ważenie i obliczanie efektów w stosunku do nakładów;
 • selekcjonowanie i znakowanie zwierząt;
 • kojarzenie hodowlane i użytkowe;
 • wyposażanie w sprzęt oraz modernizacja urządzeń i pomieszczeń;
 • zagospodarowanie obornika i odpadów, utrzymywanie higieny pomieszczeń;
 • sprzedaż produkcji: żywych zwierząt, wełny, skór, mięsa, mleka i ewentualnie produktów przetworzonych: twarogów i sera;
 • przestrzeganie przepisów higieny w celu uniknięcia chorób odzwierzęcych;
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji hodowlanej i ekonomicznej;
 • współpraca ze specjalistami oraz doradcami związków branżowych i produkcyjnych w celu uzyskania lepszych wyników produkcyjnych.

Hodowca owiec

zł45.00Cena