Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku HODOWCA JEDWABNIKÓW

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Hodowca jedwabników

Kod: 612301

Synteza: Prowadzi hodowlę jedwabników, nasadzenia drzew morwowych, zbiera liście morwy na paszę dla jedwabników, żywi i pielęgnuje gąsienice oraz przygotowuje kokony do sprzedaży.

Zadania zawodowe:

 • zawieranie umów kontraktacyjnych;
 • przygotowywanie pomieszczeń (wychowalni dla jedwabników), wyposażanie ich w etażerki hodowlane, półki wiszące, stojaki, oprzędniki itp.;
 • kontrolowanie temperatury i wilgotności w wychowalni w czasie całego cyklu produkcyjnego;
 • kontrolowanie przebiegu wylęgu jaj i przegarnianie greny;
 • zbieranie liści z morwy i żywienie nimi gąsienic, kontrolowanie zżerania liści oraz czyszczenie legowiska z kału;
 • czuwanie nad równomiernym rozłożeniem gąsienic na żerowisku, rozrzedzanie gąsienic w miarę ich wzrostu;
 • kontrolowanie każdego z czterech przebiegów linienia gąsienic;
 • rozkładanie na półkach (po czwartym linieniu) odpowiedniej liczby oprzędników;
 • zbieranie z oprzędników kokonów, sortowanie ich na zdrowe, głuche, poplamione itp.;
 • dostarczanie kokonów do punktu skupu lub zamarzanie ich nad parą wodną w celu zabicia znajdujących się wewnątrz poczwarek;
 • przestrzeganie w czasie cyklu produkcyjnego higieny pomieszczeń, dezynfekowanie pomieszczeń i sprzętu przed rozpoczęciem następnego cyklu produkcyjnego;
 • prowadzenie odpowiednich notatek, dokumentacji produkcji i kalkulacji.

Hodowca jedwabników

zł45.00Cena