Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku HODOWCA INWENTARZA MIESZANEGO

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Hodowca inwentarza mieszanego

Kod: 612111

Synteza: Planuje, organizuje oraz wykonuje prace związane z hodowlą i chowem różnych gatunków i typów użytkowych zwierząt (bydła, trzody chlewnej, owiec, koni, drobiu itp.) oraz prowadzi sprzedaż produkcji.

Zadania zawodowe:

 • dobieranie gatunków, ras i typów użytkowych zwierząt odpowiednich do posiadanych lub planowanych warunków gospodarowania, z uwzględnieniem uzupełniającego systemu żywienia zwierząt;
 • dostosowywanie zabudowań, ich ewentualna rozbudowa i modernizacja, do prowadzenia mieszanego chowu zwierząt;
 • wyposażanie gospodarstwa w sprzęt i urządzenia pomagające w pracy (dojarki, parniki, przenośniki, zgarniacze, poidła, karmniki itp.);
 • gromadzenie i przechowywanie paszy z własnych zasobów i zakupu;
 • żywienie zwierząt stosownie do ich potrzeb, z uwzględnieniem wykorzystania łąk i pastwisk;
 • codzienna i okresowa pielęgnacja zwierząt zgodnie z wymaganiami gatunkowymi, wiekowymi i użytkowymi oraz usuwanie obornika;
 • prowadzenie kojarzeń oraz selekcji osobniczej;
 • udzielanie pomocy przy porodach, izolowanie matek i ich potomstwa, wychów zwierząt w grupach wiekowych;
 • kontrolowanie przyrostów, znakowanie zwierząt;
 • dojenie zwierząt, strzyżenie owiec itp.;
 • odstawianie lub oferowanie do sprzedaży żywca, mięsa, mleka, jaj, wełny, pierza itp.;
 • przestrzeganie przepisów sanitarnych w celu uniknięcia chorób odzwierzęcych;
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji hodowlanej i ekonomicznej;
 • konserwowanie sprzętu, maszyn, urządzeń i pomieszczeń gospodarskich.

Hodowca inwentarza mieszanego

zł45.00Cena