Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku HODOWCA DROBIU

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Hodowca drobiu

Kod: 612201

Synteza: Planuje, organizuje i wykonuje prace związane z chowem i hodowlą drobiu oraz prowadzi sprzedaż drobiu i produktów drobiarskich.

Zadania zawodowe:

 • podejmowanie decyzji dotyczących rodzaju i wielkości produkcji drobiu i produktów drobiarskich na podstawie oceny możliwości produkcyjnych;
 • zapewnianie wybranym grupom drobiu odpowiednich pomieszczeń i temperatury przebywania, w zależności od cech rasowych, gatunkowych, użytkowych i wiekowych;
 • modernizowanie pomieszczeń i wyposażanie w sprzęt: poidła, karmniki, zgarniacze, wózki paszowe i transportowe, wagi, klatki, urządzenia do znakowania, urządzenia grzewcze, wentylacyjne, świetlne, opakowania;
 • pielęgnowanie i żywienie drobiu zgodne z wymaganiami rasowymi, gatunkowymi i wiekiem;
 • gromadzenie, przechowywanie, wzbogacanie, porcjowanie i dawkowanie pasz;
 • przeprowadzanie kontroli wagowej drobiu i obliczanie przyrostów;
 • selekcjonowanie i znakowanie drobiu;
 • kojarzenie hodowlane i użytkowe drobiu, prowadzenie wylęgu;
 • sprzedawanie produktów: sztuk żywych, ubitych, jaj, pierza;
 • zagospodarowywanie odchodów i odpadów, odkażanie kurników i pomieszczeń, dezynfekowanie urządzeń;
 • przestrzeganie przepisów zoohigieny w celu uniknięcia zagrożeń drobiu i chorób odzwierzęcych;
 • zapewnianie stałej pomocy i kontroli lekarza weterynarii;
 • współpraca ze specjalistami i doradcami związków branżowych w celu uzyskania lepszych efektów produkcyjnych;
 • prowadzenie dokumentacji hodowlanej i ekonomicznej.

Hodowca drobiu

zł45.00Cena