Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku HODOWCA BYDŁA

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Hodowca bydła

Kod: 612102

Synteza: Planuje, organizuje i wykonuje prace związane z chowem i hodowlą bydła w celu produkcji mleka, mięsa, sztuk hodowlanych, skór.

Zadania zawodowe:

 • wybór odpowiednich sztuk do hodowli lub chowu oraz określenie wielkości stada;
 • zapewnianie prawidłowych warunków bytowych, produkcyjnych, zoohigienicznych i zdrowotnych utrzymywania zwierząt;
 • żywienie, pielęgnowanie i użytkowanie bydła stosownie do wieku oraz kierunku produkcji;
 • gromadzenie, przechowywanie, wzbogacanie oraz porcjowanie i dawkowanie paszy;
 • dojenie krów i obróbka mleka;
 • kontrolowanie przyrostów, ważenie i obliczanie efektów w stosunku do nakładów;
 • przeprowadzanie selekcji użytkowej;
 • kojarzenie użytkowe, hodowlane - rasowe, gatunkowe i międzyrasowe;
 • wyposażanie i modernizacja pomieszczeń w sprzęt i urządzenia;
 • usuwanie obornika lub gnojowicy, utrzymywanie pomieszczeń w czystości oraz ich odkażanie;
 • sprzedaż produkcji zwierzęcej: mleka, mięsa, skór, żywca, sztuk hodowlanych oraz produktów przetworzonych (masła i serów);
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji hodowlanej i ekonomicznej;
 • przestrzeganie przepisów sanitarnych w celu uniknięcia chorób odzwierzęcych;
 • współpraca ze specjalistami (doradcami) ośrodków hodowlanych, związków branżowych w zakresie wdrażania nowych technologii produkcji bydła w celu osiągania efektów ekonomicznych.

Hodowca bydła

zł45.00Cena