Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku HISTORYK SZTUKI

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Historyk sztuki

Kod: 263303

Synteza: Zajmuje się dokumentacją i naukowym opracowaniem dzieł sztuki, badaniem ich stanu zabezpieczenia, autorstwa, autentyczności; poszukuje, gromadzi, chroni i rozpowszechnia dzieła sztuki.

Zadania zawodowe:

 • prowadzenie kwerend w muzeach, archiwach i instytucjach mających zbiory dzieł sztuki lub dokumenty;
 • udział w urządzaniu wnętrz ekspozycyjnych zabytkami, rekonstrukcjami i nowymi nabytkami;
 • prowadzenie inwentaryzacji, dokumentacji i wykonywanie opracowań naukowych;
 • sprawowanie opieki nad obiektami zabytkowymi;
 • nadzór nad prawidłowym eksponowaniem dzieł sztuki;
 • opiniowanie i wycenianie oferowanych do zakupu dzieł sztuki;
 • opracowywanie publikacji naukowych i popularnonaukowych;
 • udział w przygotowywaniu wystaw organizowanych przez własną instytucję bądź pełnienie funkcji komisarza wystaw organizowanych przez inne instytucje;
 • prowadzenie katalogu naukowego i kartoteki rzeczowej;
 • udział w posiedzeniach komisji muzealnych i architektoniczno-konserwatorskich;
 • udział w szkoleniach przewodników po muzeach, galeriach, itp.

Historyk sztuki

zł45.00Cena