Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku HARTOWNIK

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Hartownik

Kod: 812102

Synteza: Samodzielnie wykonuje obróbkę cieplną i cieplno-chemiczną stopów żelaza i metali nieżelaznych, zgodnie z dokumentacją techniczną, opisami wykonania pracy i instrukcjami; sporządza kąpiele, reguluje temperaturę pieców hartowniczych, określa czas nagrzewania, wygrzewania, studzenia, posługuje się aparaturą kontrolno-pomiarową oraz analizuje jej wskazania, prowadzi dokumentację wsadową i technologiczną.

Zadania zawodowe:

 • obsługa urządzeń grzewczych zgodnie z instrukcją technologiczną hartowania, odpuszczania i oksydowania detali, zabezpieczania przed nawęglaniem;
 • kontrolowanie stanu technicznego oraz przygotowywanie do pracy zespołów i agregatów pieców gazowych, elektrycznych oporowych elektrodowo-solnych, tyglowych wannowych z atmosferami ochronnymi oraz pieców próżniowych i agregatów indukcyjnych;
 • zapalanie, wygaszanie, włączanie i wyłączanie różnorodnych zespołów pieców gazowych (poziomych, pionowych, wgłębnych) i elektrycznych, sterowanie termiczną pracą pieców;
 • uruchamianie przepływu kąpieli hartowniczych, regulowanie temperatury wody technologicznej, oleju hartowniczego zgodnie z wymogami technologii;
 • przygotowywanie wsadu do obróbki cieplnej, ładowanie wsadu do koszy oraz zabezpieczanie go przed zerwaniem, wyboczeniem lub deformacjami;
 • prowadzenie zabiegów obróbki cieplnej, tj. hartowania, odpuszczania wyżarzania: normalizującego (zupełne - niezupełne), izotermicznego, zmiękczającego, odprężającego, przeciwpłatkowego i przesycania;
 • prawidłowe zaznaczanie miejsc badania twardości na detalach, przygotowywanie zgładów specjalnych, badanie jednorodności i rozkładu twardości wyrobów obrobionych cieplnie;
 • wyżarzanie detali po spawaniu, wyżarzanie odprężające odlewów, wyżarzanie zmiękczające odkuwek po obróbce plastycznej;
 • piaskowanie detali po hartowaniu i lutowaniu za pomocą piaszczarki;
 • hartowanie indukcyjne oraz hartowanie narzędzi ze stali szybkotnących;
 • zabezpieczanie wsadu przed pęknięciami i innymi wadami hartowniczymi, za pomocą azbestu, blachy, drutu itp.;
 • prowadzenie obróbki cieplno-chemicznej (azotowanie);
 • uczestniczenie w przeglądach, remontach i przy usuwaniu awarii;
 • posługiwanie się sprzętem ochrony osobistej i ppoż. oraz przestrzeganie przepisów ppoż., bhp.

Hartownik

zł45.00Cena

  © 2020 by Zagłębie BHP

  ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Ilość wejść

  REGULAMIN sklepu

  Chcesz złożyć zamówienie? Napisz do nas zaglebiebhp@hub.pl lub zadzwoń 76 720 82 45