Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku GRZYBOZNAWCA

 

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Grzyboznawca

Kod: 751501

Synteza: Dokonuje oceny grzybów świeżych rosnących w warunkach naturalnych oraz grzybów suszonych, będącej podstawą dopuszczenia lub niedopuszczenia ich do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych oraz środków spożywczych zawierających grzyby.

Zadania zawodowe:

  • ocena grzybów świeżych pod kątem spełniania przez nie wymagań określonych w aktach prawnych (gatunek grzybów, zgodność gatunkowa, stopień rozdrobnienia, występowanie zapleśnienia, zaczerwienia, obecność szkodników, zanieczyszczeń organicznych i mineralnych);
  • ocena grzybów suszonych pod kątem spełniania przez nie wymagań określonych w aktach prawnych (gatunek grzybów, zgodność gatunkowa, występowanie zapleśnienia, zaczerwienia, obecność szkodników, stopień zawilgocenia);
  • sprawdzanie prawidłowości oznakowania opakowań jednostkowych grzybów suszonych przeznaczonych do sprzedaży konsumentowi finalnemu;
  • wystawianie atestu na grzyby świeże lub suszone w przypadku ich pozytywnej oceny.

Grzyboznawca

zł45.00Cena