Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku GRAWER SZKŁA

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Grawer szkła

Kod: 731604

Synteza: Wykonuje prace związane z rytowaniem - grawerowaniem, czyli bardzo subtelnym rzeźbieniem na szkle gospodarczym i kryształach, różnych kompozycji dekoracyjnych za pomocą wrzecionowych warsztatów rytowniczych, tarcz mosiężnych, kamiennych, karborundowych, elektrokorundowych i drewnianych oraz past polerskich.

Zadania zawodowe:

 • dobieranie i przygotowywanie odpowiednich tarcz do rytowania w zależności od rodzaju szkła i rzeźby;
 • wymienianie i osadzanie tarcz mosiężnych, kamiennych i karborundowych oraz ich profilowanie;
 • przygotowywanie i dobieranie właściwych pod względem twardości i granulacji proszków do past ściernych i polerskich;
 • regulowanie szybkości obrotów tarcz grawerskich w zależności od szybkości wrzeciona warsztatu i średnicy tarczy;
 • wykonywanie na wyrobach odręcznie lub za pomocą matrycy rysunku projektowanej rzeźby;
 • rzeźbienie rysunkowe (płaskie) na wyrobach elementów kompozycji za pomocą małych tarcz mosiężnych, kamiennych lub karborundowych;
 • rzeźbienie w głąb szkła według rysunku deseni reliefowych za pomocą mosiężnej szpilki lub małej tarczki kamiennej (intaljo);
 • artystyczne wykonywanie na wyrobach ze szkła ołowiowego dowolnej wypukłej rzeźby reliefowej (kamce);
 • artystyczne wykonywanie na wyrobach ze szkła ołowiowego, za pomocą matrycy lub bezpośrednio ręcznie, rysunku figuralnego, inskrypcyjnego, ornamentowego, architektonicznego lub portretowego;
 • ocenianie jakości wykonanej rzeźby na wyrobach szklanych i porównywanie ich z rysunkiem;
 • czyszczenie i konserwowanie sprzętu i narzędzi używanych przy rzeźbieniu subtelnym - grawerowaniu;
 • przestrzeganie zarządzeń i instrukcji bhp i ppoż.

Grawer szkła

zł45.00Cena