Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku GRAWER POLIGRAFICZNY

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Grawer poligraficzny

Kod: 732104

Synteza: Wykonuje grawerowanie ręczne, na specjalnych obrabiarkach lub urządzeniach elektronicznych, w płytach z metali kolorowych, stali lub tworzyw sztucznych wszelkich liter, krojów pism i znaków do produkcji matryc, klisz kreskowych i siatkowych, do druku jedno- i wielobarwnego.

Zadania zawodowe:

 • zapoznawanie się z rysunkami technicznymi lub wzorami klisz przeznaczonych do grawerowania;
 • grawerowanie ręczne na pantografie zadanych liter i znaków (trudne szablony pism kaligraficznych, orientalnych, znaków firmowych i in.) za pomocą ostrych przyrządów i narzędzi do grawerowania;
 • przygotowywanie obrabiarki do grawerowania przez dopasowywanie odpowiednich narzędzi tnących, głowic grawerujących, uzbrajanie we frezy palcowe jedno- lub wieloostrzowe oraz narzędzia profilowe;
 • przymocowywanie na fundamencie kliszografu płyt metalowych lub z tworzyw sztucznych;
 • przygotowywanie do grawerowania maszyn o układzie elektronicznym przez umieszczenie w głowicy odpowiedniego frezu lub sztyftu grawerującego, przy- gotowanie odpowiedniego układu optycznego, wyregulowanie komórki fotoelektrycznej i filtrów, uregulowanie pracy kliszografu;
 • przymocowywanie na fundamencie kliszografu pod głowicą grawerującą płyt metalowych lub z tworzywa sztucznego, przeznaczonych do grawerowania;
 • grawerowanie klisz kreskowych oraz siatkowych jedno- i wielobarwnych, o różnych grubościach kreski i gęstości rastra;
 • grawerowanie laserowe form wklęsłodrukowych przez pokrywanie cylindra formowego warstwą żywicy epoksydowej i ""naświetlanie"" go przy użyciu lasera neodymowego lub gazowego molekularnego;
 • obcinanie grawerowanych klisz do właściwego formatu, wycinanie miejsc niedrukujących;
 • wykonywanie pomiarów w celu wyeliminowania błędów i niedokładności;
 • czyszczenie i konserwacja przyrządów i urządzeń do grawerowania oraz narzędzi pomocniczych.

Grawer poligraficzny

zł45.00Cena