Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku GRAFIK KOMPUTEROWY DTP

 

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Grafik komputerowy DTP

Kod: 216601

Synteza: Grafik komputerowy DTP przygotowuje na etapie obróbki cyfrowej materiały graficzne do druku.Grafik komputerowy DTP (Desktop Publishing Software) jest zawodem o charakterze usługowym. Celem pracy grafika komputerowego DTP jest przekazanie materiałów zapisanych cyfrowo na papier, folię, aluminium lub inne podłoże, w zależności od sposobu druku. Rezultatem pracy grafika komputerowego DTP jest wysokiej jakości materiał cyfrowy, nadający się do druku. W pracy obsługuje specjalistyczne oprogramowanie komputerowe różnych systemach operacyjnych oraz sprzęt peryferyjny. Do zadań grafika DTP należy m.in.: przyjęcie pracy graficznej, sprawdzenie jej pod względem jakości, przygotowanie w poprawnej i właściwej postaci do druku, np. jako płyty offsetowe, polimer itp. Określa również przestrzeń barwną w materiałach graficznych oraz ją ujednolica zgodnie z metodą druku i sugestiami klienta. Obróbka cyfrowych materiałów graficznych przez grafika komputerowego DTP ma na celu podniesienie ich jakości, ułatwienie procesu druku oraz podkreślenie ich wizualnej strony graficznej.

Zadania zawodowe:

  • organizowanie stanowiska pracy, zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska;
  • obsługiwanie oprogramowania graficznego;
  • określanie przestrzeni barwnej w materiałach graficznych;
  • sprawdzanie poprawności materiałów graficznych przekazywanych do druku;
  • optymalizowanie materiałów graficznych otrzymanych od klienta lub z drukarni;
  • przygotowywanie materiałów graficznych do odpowiedniej metody druku z uwzględnieniem wymagań drukarni;
  • certyfikowanie (ujednolicenie przestrzeni barwnej) oprogramowania, na którym pracuje grafik DTP zgodne z obowiązującymi standardami ISO;
  • wykonywanie wydruku próbnego (proofa) do akceptacji kolorystycznej pracy przez klienta.

Grafik komputerowy DTP

zł45.00Cena