Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku GRABARZ

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Grabarz

Kod: 931201

Synteza: Bierze udział w przygotowaniu ceremonii pogrzebowej, wykopuje i zakopuje nowy grób lub rozkopuje istniejący; wykonuje prace porządkowe związane z przygotowaniem grobu, przestawieniem płyty nagrobnej oraz usypaniem nagrobka.

Zadania zawodowe:

 • omawianie szczegółów pochówku z rodziną zmarłego;
 • przygotowywanie wybranego wcześniej miejsca do pochówku, w tym:ręczne wykopanie dołu, wykonanie prac porządkowych związanych z przygotowaniem grobu, umocnienie ścian wykopu, przygotowanie trumny i pasów do jej opuszczania do wykopu i ułożenie mogiły;
 • odsuwanie i przenoszenie płyty pomnikowej w grobowcu rodzinnym;
 • rozkopywanie istniejącego grobu, wydobywanie zwłok i szczątków z grobu w celu przeniesienia ich i ponownego pochówku w tym samym lub w innym miejscu;
 • przenoszenie trumny w kondukcie pogrzebowym;
 • opuszczanie trumny do grobu z wykorzystaniem pasów, umocnienie i zasypanie grobu, przenoszenie na miejsce płyty nagrobnej, usypanie nagrobku ziemnego;
 • wykonywanie drobnych prac murarskich mających na celu zamknięcie grobu murowanego;
 • wykonywanie zadań zawodowych z wykorzystaniem odzieży ochronnej oraz przyjmowanie szczepień ochronnych;
 • przestrzeganie zasad etyki zawodowej, tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Grabarz

zł45.00Cena