Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku GILOSZER SZKŁA

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Giloszer szkła

Kod: 731603

Synteza: Rytuje wyroby ze szkła gospodarczego za pomocą urządzeń giloszerskich lub pantografu, które następnie wytrawia w kwasach i oczyszcza z parafiny.

Zadania zawodowe:

 • nakładanie parafiny na wyroby szklane przez zanurzenie w rozpuszczonej parafinie przeznaczonych do rytowania powierzchni;
 • rytowanie wyrobów określonym deseniem za pomocą pantografu lub urządzenia giloszerskiego;
 • układanie w koszach w uporządkowany sposób wyrobów rytowanych na pantografie lub urządzeniu giloszerskim;
 • sporządzanie mieszaniny kwasów fluorowodorowego i siarkowego o odpowiednim stężeniu i temperaturze;
 • wytrawianie w mieszaninie kwasów deseni rytowanych na wyrobach szklanych, a następnie płukanie ich w wodzie;
 • zmywanie parafiny po utrwaleniu deseni;
 • ocenianie jakości wykonanych wyrobów szklanych zdobionych;
 • czyszczenie i konserwowanie pantografu i urządzeń giloszerskich oraz usuwanie drobnych usterek;
 • porządkowanie i czyszczenie stanowiska pracy;
 • przestrzeganie zarządzeń i instrukcji bhp i ppoż.

Giloszer szkła

zł45.00Cena