Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku GEMMOLOG

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Gemmolog

Kod: 331501

Synteza: Identyfikuje, bada cechy jakościowe oraz wycenia kamienie szlachetne i jubilerskie.

Zadania zawodowe:

 • przygotowanie stanowiska diagnostycznego do identyfikacji kamieni;
 • obsługiwanie urządzeń gemmologicznych przeznaczonych do badania minerałów oraz kamieni szlachetnych i jubilerskich;
 • kwalifikowanie kamieni według podziału: naturalny, syntetyczny, imitacja, naśladownictwo;
 • określanie cech jakościowych kamieni z uwzględnieniem: masy, barwy, czystości, proporcji, jakości szlifu;
 • wycena kamieni na podstawie stwierdzonych cech i stosowanych w obrocie kamieniami szlachetnymi i jubilerskimi cenników;
 • ocena przydatności kamieni do zastosowania w określonym wyrobie
  ocena przydatności surowca (minerału) pod katem przydatności do obróbki jubilerskiej;
 • przygotowanie wyposażenia w zakresie stanowiska pracy (dobór materiałów, narzędzi, urządzeń).

Gemmolog

zł45.00Cena