Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku GARDEROBIANA

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Garderobiana

Kod: 343903

Synteza: Dostarcza aktorom kostiumy, zgodnie z potrzebami poszczególnych ról, pomaga w ich zakładaniu, wykonuje bieżącą konserwację, tj. drobne przeróbki i naprawy krawieckie, pierze bieliznę, prasuje oraz magazynuje powierzone elementy ubiorów.

Zadania zawodowe:

 • dostarczanie kostiumów do garderób lub na miejsca gry aktorów w kompletach wg ustaleń scenograficznych i w czasie wymaganym organizacją pracy przy realizacji poszczególnych spektakli;
 • pomaganie przy wkładaniu lub zdejmowaniu kostiumu przez aktora, zwłaszcza gdy konstrukcja kostiumu wymaga np. zapinania z tyłu lub też upinania przypisanych mu ozdób;
 • dokonywanie oględzin stanu technicznego kostiumów i związanych z nimi bezpośrednio innych środków inscenizacji;
 • ekspediowanie i ponowne przyjmowanie kostiumów wywożonych np. do pralni lub w celu wypożyczenia;
 • wykonywanie bieżących prac konserwacyjnych, takich jak: czyszczenie, trzepanie elementów ubiorów podlegających szczególnym zabrudzeniom, pranie, suszenie i prasowanie części składowych kostiumów oraz czyszczenie obuwia z uwzględnieniem ich właściwości fizykochemicznych;
 • w przypadkach nagłych zastępstw wykonywanie przeróbek i dopasowań kostiumowych dla nowych artystów;
 • wykonywanie drobnych prac naprawczo-konserwacyjnych kostiumów, takich jak: zszywanie ręczne lub maszynowe, przyszywanie guzików, suwaków oraz wszelkich ozdób - zgodnie z wymogami scenograficznymi oraz reżyserskimi;
 • przygotowywanie powierzonych kostiumów i związanych z nimi innych środków inscenizacji do transportu, tj. spisywanie i pakowanie;
 • przechowywanie powierzonych kostiumów i związanych z nimi środków inscenizacji w podręcznym magazynie, prowadzenie książki ich ewidencji oraz wykonywanie czynności związanych z przyjmowaniem do eksploatacji nowych kostiumów lub oddawaniem do magazynów głównych kostiumów starych;
 • dbałość o bezpieczeństwo oraz higienę pracy aktora i swoją, np. przez stosowanie odpowiednich dodatków krawieckich, stosowanie środków czystości nie powodujących podrażnień, uczuleń i uszkodzeń skóry oraz nie powodujących uszkodzeń samych kostiumów.

Garderobiana

zł45.00Cena