Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku GŁÓWNY TECHNOLOG

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Główny technolog

Kod: 214111

Synteza: Wykonuje, koordynuje i nadzoruje prace związane z opracowywaniem i wdrażaniem technologii wytwarzania wyrobów przemysłowych;sprawuje nadzór technologiczny nad produkcją;zarządza pracownikami działu technologicznego.

Zadania zawodowe:

 • określanie i realizowanie strategii w zakresie rozwoju produktów i technologii z uwzględnieniem kosztów i efektywności produkcji;
 • zbieranie i analizowanie informacji na temat oczekiwań klientów i zapotrzebowania rynku;
 • poszukiwanie na rynku nowych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz inicjowanie ich wdrożenia;
 • projektowanie procesów technologicznych i opracowywanie dokumentacji technologicznej z uwzględnieniem optymalizacji procesu produkcji;
 • sprawowanie nadzoru nad aktualnością i kompletnością dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej;
 • przeprowadzanie prób technologicznych, kreowanie nowych produktów;
 • wdrażanie nowych produktów, planowanie, projektowanie nowych linii montażowych lub produkcyjnych;
 • nadzór technologiczny nad kolejnymi fazami produkcji;
 • współpraca przy projektowaniu i wdrażaniu systemów jakości zgodnie z procedurami przyjętymi w firmie;
 • koordynowanie pracy działu technologicznego, organizacja pracy podległych pracowników i nadzór nad jej przebiegiem;
 • współpraca z innymi działami związanymi z procesem technologicznym i realizacją produkcji.

Główny technolog

zł45.00Cena