Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku GÓRNIK ODKRYWKOWEJ EKSPLOATACJI ZŁÓŻ

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż

Kod: 811102

Synteza: Wykonuje prace związane z zabezpieczeniem skarp na poziomach eksploatacyjnych i nadkładu odkrywki oraz z usuwaniem nawisów i urabianiem głazów narzutowych i wtrąceń skalnych; zabezpiecza wyrobiska przed wdarciem się wody; posługuje się sprzętem wiertniczym dostosowanym do jakości urabianych skał, materiałem wybuchowym, sprzętem strzałowym, kilofem, łopatą, łomem, ewentualnie liną i pasem bezpieczeństwa, sprzętem wiertniczym, kopalniakami lub elementami stalowej obudowy chodnikowej, tarcicą, wykładzinami żelbetowymi.

Zadania zawodowe:

 • kontrolowanie ustawienia kąta nachylenia ścian wyrobiska, ociosu, wkopu, skarpy lub nasypu;
 • dokonywanie przeglądu miejsc pracy oraz usuwanie ewentualnie występujących zagrożeń;
 • kierowanie i dokonywanie obrywki wysokich skarp;
 • wykonywanie robót strzałowych dla obrywki;
 • zabezpieczanie nie dających się usunąć zwisów;
 • dokonywanie obrywki przodka po strzelaniu;
 • rozmieszczanie otworów strzałowych;
 • usuwanie lub rozstrzeliwanie głazów odkrywanych w skarpach na poziomie wydobywczym;
 • organizowanie prawidłowej współpracy zespołu z koparką;
 • dokonywanie drążenia chodników odwadniających w złożu wg ustalonej w dokumentacji technologii;
 • urabianie calizny w przodku za pomocą materiałów wybuchowych lub kombajnu chodnikowego;
 • ładowanie urobku ręcznie lub ładowarką mechaniczną;
 • wykonywanie obudowy drewnianej lub stalowej chodnika;
 • przedłużanie w miarę postępu chodnika przenośnika zgrzebłowego i toru dostawczego;
 • wykonywanie przebudów chodników ulegających deformacjom i zagrożonych zniszczeniem;
 • likwidowanie chodników zbędnych;
 • pobieranie materiałów wybuchowych i transportowanie ich do miejsca pracy;
 • wykonywanie transportu bliskiego materiałów niezbędnych do realizacji zadań dniówki;
 • udział w akcjach ratowniczych i przeciwpożarowych w kopalniach oraz pełnienie dyżurów w stacjach ratownictwa górniczego;
 • utrzymywanie pionowości i przekroju w przodku szybowym;
 • utrzymywanie wyznaczonego kierunku i wymiarów oraz niwelacji w przodku korytarzowym i komorowym;
 • odwadnianie przodka w przypadku dopływu wody;
 • przedłużanie lutniociągów oraz rurociągów powietrza sprężonego i wodnych;
 • dokonywanie wierceń otworów strzałowych w odkrywce o długości dostosowanej do wysokości ściany lub podpiętra;
 • poszerzanie dna otworów dla strzelania kamufletowego;
 • ładowanie otworów materiałem wybuchowym, podłączanie do linii strzałowej i odpalanie;
 • wykonywanie podkopów w celu uzyskania wielkich brył kamienia z ich zabezpieczeniem stosami drewnianymi lub filarami calizny;
 • oddzielanie podkopanej skały od calizny wzdłuż płaszczyzn zmniejszonej spoistości za pomocą klinów lub gęstych małych ładunków materiału wybuchowego;
 • utrzymywanie przepisowego nachylenia skarp;
 • unikanie nawisów skalnych, a w razie ich powstania - wycofanie załogi i zlikwidowanie nawisów.

Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż

zł45.00Cena