Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku FUNKCJONARIUSZ STRAŻY OCHRONY KOLEI

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Funkcjonariusz straży ochrony kolei

Kod: 541314

Synteza: Prowadzi działania interweniujące mające na celu ochronę życia, zdrowia i dóbr osobistych i mienia pasażerów korzystających z usług kolei;na bieżąco monitoruje teren dworca kolejowego, stacji towarowych i osobowych, szlaków kolejowych i innych bezpośrednio podlegających PKO;chroni mienie kolejowe i powierzone kolei;sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów o porządku na obszarze kolejowym z możliwością użycia broni palnej;psów służbowych oraz dostępnych środków łączności.

Zadania zawodowe:

 • nakładanie w trybie obowiązujących przepisów grzywny w drodze mandatu karnego;
 • legitymowanie lub stwierdzanie w inny sposób tożsamości osób, które przekroczyły przepisy na obszarze kolejowym;
 • zatrzymywanie winnego dokonania przestępstwa lub wykroczenia na obszarze kolejowym i odprowadzenie go przymusowo do najbliższej jednostki policji;
 • kontrolowanie stanu zabezpieczenia mienia kolejowego i towarów powierzonych kolei do przechowywania lub przewozu;
 • uczestniczenie w akcjach profilaktycznych i represyjnych o charakterze porządkowym i przeciwkradzieżowym;
 • przeciwdziałanie mają na celu kradzież złomu, węgla, koksu, przesyłek wartościowych, sieci trakcyjnej, trakcji kabli, miedzi i innych wartościowych przedmiotów;
 • współdziałanie z policją, żandarmerią wojskową i strażą graniczną;
 • przeprowadzanie zasadzki, odbywanie patroli obchodowych i rajdujących w pociągach, na dworcach oraz pełnienia służby a posterunkach stałych;
 • wykorzystywanie w trakcie pełnienia służby broni palnej, ręcznych miotaczy gazu i psów służbowych;
 • posługiwanie się środkami łączności i transportu.

Funkcjonariusz straży ochrony kolei

zł45.00Cena