Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku FUNKCJONARIUSZ CELNY

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Funkcjonariusz celny

Kod: 335101

Synteza: Sprawuje dozór celny oraz kontroluje obrót towarowy z zagranicą; wymierza i pobiera należności celne; dopuszcza towary będące przedmiotem obrotu towarowego z zagranicą do obrotu na polskim obszarze celnym lub do wywozu z kraju; zwalcza oraz ściga przestępstwa i wykroczenia, w zakresie ustalonym w ustawie karnej skarbowej.

Zadania zawodowe:

 • dokonywanie oględzin środków przewozowych, opakowań, zamknięć celnych i dokumentów;
 • przeprowadzanie rewizji celnej towarów i środków przewozowych oraz dokonywanie przeszukania terenów i pomieszczeń służących do ich przechowywania;
 • dokonywanie przeszukania osób przekraczających granicę państwową oraz doprowadzanie ich do urzędu celnego na czas niezbędny do przeprowadzenia kontroli;
 • badanie dokumentów dotyczących obrotu towarowego z zagranicą;
 • wymierzanie i pobieranie należności celnych;
 • strzeżenie towarów celnych i miejsc odpraw celnych lub też pomieszczeń, placów i środków przewozowych, nie będących miejscami odpraw celnych;
 • nakładanie zamknięć celnych na towary celne, pomieszczenia lub środki przewozowe;
 • legitymowanie, również poza terenem odprawy celnej, osób posiadających towary przywiezione lub nadesłane z zagranicy, których rodzaj lub ilość wskazują na przeznaczenie do działalności gospodarczej.

Funkcjonariusz celny

zł45.00Cena

  © 2021 by Zagłębie BHP

  ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Ilość wejść

  REGULAMIN sklepu

  Chcesz złożyć zamówienie? Napisz do nas zaglebiebhp@hub.pl lub zadzwoń 76 720 82 45