Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku FOTOREPORTER

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Fotoreporter

Kod: 343102

Synteza: Wykonuje zdjęcia tematyczne, obrazujące najważniejsze i aktualne wydarzenia polityczne, społeczne i kulturalne, do serwisu prasowego dla agencji prasowych oraz wydawnictw periodycznych i codziennych.

Zadania zawodowe: 

 • śledzenie informacji o aktualnych wydarzeniach w prasie, radiu i telewizji pod kątem ich wykorzystania w serwisach fotograficznych;
 • zapoznawanie się z aktualnym planem imprez obsługiwanych przez agencje prasowe lub interesujących czasopisma i gazety codzienne zlecające tematy fotograficzne;
 • uczestniczenie w posiedzeniach kolegium redakcyjnego i przyjmowanie zleceń na określony temat interesujący zleceniodawcę;
 • samodzielne wyszukiwanie tematów fotograficznych, potencjalnie interesujących agencje prasowe, czasopisma, gazety codzienne;
 • odbywanie podróży krajowych i zagranicznych w celu wykonania określonych tematów fotograficznych;
 • wykonywanie zdjęć do reportaży z imprez i aktualnych wydarzeń na terenie, który obsługuje lub na którym dzieją się ciekawe wydarzenia;
 • opisywanie na bieżąco wykonywanych zdjęć i przesyłanie ich z filmami do laboratorium agencji prasowej, redakcji wydawnictw periodycznych i codziennych lub innych zleceniodawców;
 • konsultowanie z laboratorium fotograficznym sposobu wykonania odbitek fotograficznych;
 • dokonywanie oceny wykonanych przez siebie lub innych fotoreporterów zdjęć;
 • racjonalne gospodarowanie materiałami fotograficznymi, konserwowanie i dbałość o stan techniczny powierzonego lub własnego sprzętu fotograficznego;
 • stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych i śledzenie rozwoju techniki w zakresie fotografii oraz dziedziny, którą fotografuje;
 • posługiwanie się nadajnikami telefoto, telefaksem bądź techniką komputerową przy przesyłaniu serwisów fotograficznych.

Fotoreporter

zł45.00Cena