Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku FOTOGRAF POLIGRAFICZNY

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Fotograf poligraficzny

Kod: 732101

Synteza: Wykonuje fotokopie pism i druków, przygotowuje do reprodukcji oryginały zdjęć, prowadzi prace retuszerskie, wykorzystując w swojej pracy kamerę reprodukcyjną, kopiarkę stykową, procesor do obróbki filmów (maszyny wywołujące), skaner, densytometry, naświetlarki laserowe oraz filtry (błony, żelatyny lub płyny barwione).

Zadania zawodowe: 

 • przygotowywanie odczynników do wywoływania i utrwalania filmów;
 • wykonywanie pomiarów densytometrycznych;
 • wykonywanie zdjęć reklamowych i reportażowych na potrzeby druku;
 • sporządzanie negatywu, kopiowanie go na płytę cynkową, a następnie trawienie;
 • dobieranie rastrów (ich gęstości) w zależności od rodzaju papieru, farby i techniki druku, w tym również od typu maszyny drukującej;
 • sporządzanie wyciągów barwnych do reprodukcji wielobarwnych oryginałów;
 • posługiwanie się normami i instrukcjami dotyczącymi fotografii, chemigrafii i drukarskimi;
 • wykonywanie czynności związanych z czyszczeniem i konserwacją używanego sprzętu;
 • ocenianie jakości wykonanej reprodukcji przeznaczonej do druku;
 • organizowanie stanowiska pracy, przy uwzględnieniu przepisów bhp i ochrony środowiska.

Fotograf poligraficzny

zł45.00Cena