Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku FOTOEDYTOR

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Fotoedytor

Kod: 264202

Synteza: Dokonuje wyboru lub i doboru fotografii, rysunków do artykułów zamieszczanych w czasopismach i gazetach codziennych, na podstawie posiadanej wiedzy z dziedziny kultury, polityki, historii, sztuki, mody, w zależności od profilu danego wydawnictwa; wyszukuje odpowiedni materiał ilustracyjny z posiadanych przez redakcję zbiorów, zamawia fotografie bądź rysunki w agencjach fotograficznych lub u grafików, przygotowuje koncepcję i zleca sesję zdjęciową, fotoreportaż fotografom zatrudnionych w redakcji bądź w agencjom fotograficznym; posługuje się programami komputerowymi i internetem w celu uzyskania materiału fotograficznego.

Zadania zawodowe: 

 • zapoznawanie się z tekstem artykułu, do którego mają być dobrane fotografie, rysunki lub inne materiały graficzne; 
 • dokonywanie wyboru rodzaju ilustracji do tekstu artykułu; fotografii, rysunku czy innego materiału graficznego po omówieniu z autorem artykułu najlepszego rozwiązania;
 • wyszukiwanie odpowiednich ilustracji zgromadzonych w archiwum redakcyjnym, agencjach fotograficznych krajowych i zagranicznych bądź ich zamawianie; 
 • odbiór zamówionych fotografii z agencji fotograficznych poprzez internet bądź inne przekaźniki informacji;
 • posługiwanie się programami komputerowymi oraz internetem do edycji i przesyłania materiałów fotograficznychopracowywanie koncepcji sesji zdjęciowej czy fotoreportażu; dobór osób do fotografowania, miejsca sesji, charakteru wnętrz itp.;
 • zlecanie fotoreporterom wykonanie potrzebnych zdjęć, sesji zdjęciowej bądź samodzielnego fotoreportażu;
 • omawianie i ocenianie z autorem artykułu, redaktorem gazety czy czasopisma zaproponowanego materiału fotograficznegoprzygotowywanie materiału fotograficznego do edycji; dokonanie opisu zdjęcia, jego wyceny;
 • współpraca z redaktorem graficznym, artystycznym gazety, czasopisma, z fotografami, fotoreporterami, autorami artykułów, pracownikami archiwum fotograficznego redakcji gazety czy czasopisma itp.;
 • nawiązywanie rozległych kontaktów z agencjami fotograficznymi krajowymi i zagranicznym, archiwami fotograficznymi;
 • stałe doskonalenie swojej wiedzy o fotografii prasowej, informacyjnej, wiedzy artystycznej, uczęszczanie na wystawy fotograficzne.

Fotoedytor

zł45.00Cena