Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku FORMOWACZ WYROBÓW SZKLANYCH

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Formowacz wyrobów szklanych

Kod: 731501

Synteza: Formuje z masy szklanej na urządzeniach maszynowo-ręcznych (półautomatach) wyroby o różnych kształtach i wielkościach, jak: butelki, słoiki, opakowania do specyfików, drobne wyroby galanteryjne; organizuje pracę w zespole oraz konserwuje podstawowe narzędzia pracy.

Zadania zawodowe: 

 • ocena przydatności masy szklanej do formowania wyrobów;
 • sprawdzanie jakości narzędzi, form, przedform szklarskich oraz narzędzi i urządzeń mechanicznych do formowania szkła;
 • instruowanie pracowników zatrudnionych w zespole o sposobie wykonywania poszczególnych czynności;
 • nabieranie masy szklanej na nabierak w ilości potrzebnej do formowania wyrobów;
 • podawanie masy szklanej do przedformy;
 • ucinanie odpowiedniej ilości szkła w zależności od wielkości produkowanego asortymentu;
 • formowanie ustnika bądź obrzeża produkowanych wyrobów;
 • wydmuchiwanie w przedformie bańki szklanej;
 • regulowanie dopływu sprężonego i tłoczącego powietrza do przedformy;
 • ocena jakościowa produkowanych przez zespół wyrobów oraz podejmowanie środków zaradczych w przypadku odchyleń od norm jakościowych;
 • organizowanie bezpiecznego procesu pracy na stanowiskach roboczych, przestrzeganie zarządzeń i instrukcji bhp i ppoż.;
 • czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych urządzeń i narzędzi oraz dokonywanie drobnych napraw.

Formowacz wyrobów szklanych

zł45.00Cena