Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku FORMOWACZ WYROBÓW CERAMICZNYCH

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Formowacz wyrobów ceramicznych

Kod: 731404

Synteza: Formuje wyroby na toczku z masy porcelanowej, porcelitowej, fajansowej i kamionkowej: naczynia kamionkowe, osłony ogniotrwałe, izolatory niskiego i wysokiego napięcia, naczynia stołowe itp. oraz półfabrykaty, takie jak: kształtki, kamionkę kanalizacyjną, kształtowe płytki fajansowe i kamionkowe, osłony i kształtki ogniotrwałe, kamionkę kwasoodporną, a także ceramiczne półfabrykaty o skomplikowanych kształtach i dużych gabarytach.

Zadania zawodowe: 

 • wykonywanie według rysunków szablonów formierskich;
 • określanie przydatności używanych szablonów i przygotowywanie ich do pracy;
 • ocenianie jakości masy kamionkowej i ogniotrwałej oraz jej przydatności do formowania na podstawie cech zewnętrznych, takich jak: plastyczność, uziarnienie, wilgotność, barwa, brak zanieczyszczeń;
 • przygotowywanie ręczne masy kamionkowej lub ogniotrwałej przez cięcie jej na płaty o określonej grubości;
 • ustawianie i regulowanie toczka formierskiego, a w szczególności wrzeciona i głowicy toczka oraz szablonów, sprawdzanie prawidłowego działania toczka formierskiego;
 • badanie i określanie przydatności do pracy form, szczególnie gipsowych kilkuczęściowych, pod względem gładkości powierzchni, czystości i porowatości;
 • ocenianie przydatności mas formierskich pod względem plastyczności, wilgotności, odpowietrzenia, czystości itp.;
 • cięcie masy ceramicznej na płaty o odpowiedniej wielkości;
 • formowanie ozdób o wymaganej grubości i średnicy przez umiejętne posługiwanie się szablonem;
 • formowanie na toczku półfabrykatów porcelanowych, porcelitowych, fajansowych i kamionkowych, tj. naczyń, osłon ogniotrwałych, izolatorów niskiego i wysokiego napięcia, oraz klejenie poszczególnych części izolatorów i półfabrykatów o dużej trudności wykonania, takich jak półmiski, salaterki itp.;
 • formowanie półfabrykatów ręcznie bez użycia form lub przy użyciu form gipsowych na podstawie rysunku warsztatowego, takich wyrobów z kamionki kanalizacyjnej, jak: łuki, dwójniki, trójniki, odgałęzienia, kształtowe płytki kamionkowe, osłony i kształtki ogniotrwałe, oraz z kamionki kwasoodpornej, jak: krążki, płyty, podpory, zbiorniki, płuczki, turyle, wanny, dzwony destylacyjne, naczynia akumulatorowe, neutralizatory itp.;
 • wmontowywanie do półfabrykatów muf, tubusów itp. oraz umiejętne łączenie dużych płaszczyzn;
 • wykańczanie uformowanych półfabrykatów przez oczyszczanie, wyrównywanie powierzchni oraz dostosowywanie grubości ścianek do wymogów technicznych;
 • kontrolowanie grubości uformowanych półfabrykatów przez dokonywanie próbnych przekrojów i mierzenie grubości ścianek;
 • próbne formowanie nowych asortymentów i fasonów wyrobów;
 • kontrolowanie jakości uformowanych półfabrykatów oraz wykrywanie wad powstałych podczas formowania, klejenia, suszenia i zapobieganie ich powstawaniu;
 • czyszczenie i konserwowanie używanych form, narzędzi, przyrządów i urządzeń oraz usuwanie drobnych uszkodzeń.

Formowacz wyrobów ceramicznych

zł45.00Cena