Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku FORMOWACZ ORTOPEDYCZNYCH WYROBÓW Z TWORZYW

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Formowacz ortopedycznych wyrobów z tworzyw

Kod: 814202

Synteza: Formuje z różnych tworzyw na urządzeniach maszynowo-ręcznych (półautomatach) wyroby ortopedyczne takie jak protezy oraz elementy ortez (gorsetów, kołnierzy itp.).

Zadania zawodowe: 

 • ocenianie przydatności tworzyw termoplastycznych i innych do formowania wyrobów ortopedycznych;
 • sprawdzanie jakości narzędzi, form, przedform oraz narzędzi i urządzeń mechanicznych do formowania tworzyw;
 • opracowywanie dokumentacji technicznej wyrobów ortopedycznych oraz elementów z tworzyw;
 • wykonywanie i odczytywanie szkiców montażowych aparatów ortopedycznych;
 • uwzględnianie anatomii i fizjologii kończyn górnych i dolnych, schorzeń ortopedycznych i różnych rodzajów amputacji przy wykonywaniu 
  i dopasowywaniu protez;
 • stosowanie zasad korekty zniekształceń we współpracy z lekarzem;
 • pobieranie miar na wszelkie wyroby ortopedyczne z tworzyw oraz wykonywanie form i modeli używanych podczas formowania wyrobów ortopedycznych;
 • formowanie wyrobów ortopedycznych według specyfikacji;
 • przymiarki wytworzonych wyrobów ortopedycznych;
 • ostateczne dopasowanie wyrobów ortopedycznych;
 • kontrolowanie jakości wyrobów ortopedycznych oraz podejmowanie środków zaradczych w przypadku odchyleń od norm jakościowych;
 • czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych urządzeń i narzędzi oraz dokonywanie ich drobnych napraw;
 • kosztorysowanie prac przy tworzeniu wyrobu ortopedycznego;
 • rozliczanie wykonanych prac;
 • organizowanie bezpiecznego procesu pracy na stanowiskach roboczych, przestrzeganie przepisów prawa (zarządzeń i instrukcji) bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.

Formowacz ortopedycznych wyrobów z tworzyw

zł45.00Cena