Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku FORMOWACZ ŚCIERNIC

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Formowacz ściernic

Kod: 731403

Synteza: Ręcznie, w zespole kształtowych wyrobów ceramicznych, formuje takie pół- fabrykaty, jak: kształtki, kamionkę kanalizacyjną, kształtowe płytki fajansowe i kamionkowe, osłony i kształtki ogniotrwałe, kamionkę kwasoodporną, a także ceramiczne półfabrykaty o skomplikowanych kształtach i dużych gabarytach.

Zadania zawodowe: 

 • ocenianie jakości masy kamionkowej i ogniotrwałej oraz jej przydatności do formowania na podstawie cech zewnętrznych, takich jak: plastyczność, uziarnienie, wilgotność, barwa, brak zanieczyszczeń;
 • przygotowywanie ręczne masy kamionkowej lub ogniotrwałej przez cięcie jej na płaty o określonej grubości;
 • ocenianie jakości i przydatności form i płyt gipsowych oraz przygotowywanie ich do procesu formowania;
 • sprawdzanie jakości i przydatności do pracy: szablonów, gładzików, noży, cyklin, widelców do naddrapywania, gąbek itp.;
 • zakładanie i zdejmowanie form gipsowych za pomocą urządzeń mechanicznych (dźwigów);
 • ustalanie kolejności wykonywania poszczególnych operacji jednostkowych w zależności od złożoności kształtu formowanego wyrobu (wielkości, ciężaru, grubości);
 • odczytywanie rysunku technicznego i warsztatowego;
 • formowanie półfabrykatów ręcznie bez użycia form lub przy użyciu form gipsowych na podstawie rysunku warsztatowego, takich wyrobów z kamionki kanalizacyjnej, jak: łuki, dwójniki, trójniki, odgałęzienia, kształtowe płytki kamionkowe, osłony i kształtki ogniotrwałe, oraz z kamionki kwasoodpornej, jak: krążki, płyty, podpory, zbiorniki, płuczki, turyle, wanny, dzwony destylacyjne, naczynia akumulatorowe, neutralizatory itp.;
 • wmontowywanie do półfabrykatów muf, tubusów itp. oraz umiejętne łączenie dużych płaszczyzn;
 • wykańczanie uformowanych półfabrykatów przez oczyszczanie, wyrównywanie powierzchni oraz dostosowywanie grubości ścianek do wymogów technicznych;
 • zabezpieczanie wyprodukowanych półfabrykatów przed uszkodzeniami i powstawaniem deformacji, pęknięć itp.;
 • szkliwienie uformowanych półfabrykatów w sposób określony warunkami technicznymi;
 • sprawdzanie jakości uformowanych, wysuszonych i oszkliwionych półfabrykatów przez wykrywanie błędów i podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania ich powstawaniu;
 • czyszczenie, konserwowanie form, przechowywanie narzędzi oraz przyborów pomiarowych używanych przy formowaniu i konserwowanie urządzeń dźwigowych;
 • kierowanie zespołem pracowników przy formowaniu dużych skomplikowanych półfabrykatów.

Formowacz ściernic

zł45.00Cena