Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku FORMIRZ WYROBÓW Z KOMPOZYTÓW POLIMEROWYCH

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Formierz wyrobów z kompozytów polimerowych

Kod: 814201

Synteza: Wykonuje i nadzoruje proces powstawania modeli, form, wyrobów i półproduktów metodami ręcznymi, zmechanizowanymi i automatycznymi w procesach przesycania lub nasycania nośnika (włókien syntetycznych lub naturalnych) mieszankami impregnacyjnymi określonymi w instrukcjach technologicznych; sieciowanie powstałego wyrobu kompozytowego (laminatu) na formie przy użyciu wstępnie przetworzonego surowca (tzw. preimpregnatu).

Zadania zawodowe: 

 • przygotowywanie form i ich zabezpieczanie przez nakładanie środków rozdzielających i mieszanek impregnujących;
 • przygotowywanie do pracy urządzeń i narzędzi do dozowania i mieszania substratów;
 • przygotowywanie urządzeń do formowania wyrobów pod ciśnieniem, i / lub wygrzewania wyrobów;
 • przygotowywanie napełniaczy (włókien syntetycznych lub naturalnych) i materiałów przekładkowych;
 • obsługiwanie urządzeń do dozowania i mieszania składników podczas sporządzania mieszanki impregnacyjnej;
 • układanie składników diagramów do nasycania i do układania materiałów przekładkowych;
 • obsługiwanie urządzeń pomocniczych do wygrzewania, chłodzenia, uzyskiwania obniżonego lub podwyższonego ciśnienia;
 • wykonywanie obróbki mechanicznej (obcięcia) i wykańczającej (szlifowanie i polerowanie, szorstkowanie i malowanie);
 • kontrolowanie prawidłowości procesów i ich parametrów zgodnie z wymaganiami zawartymi w instrukcjach procesowych i kartach charakterystyk przetwarzanych substancji;
 • prowadzenie dokumentacji procesu technologicznego;
 • monitorowanie pracy urządzeń i zachowywanie porządku w miejscu pracy;
 • utrzymywanie w dobrym stanie technicznym wszystkich urządzeń produkcyjnych i pomocniczych;
 • przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz zasad i wymogów stanowiskowych.

Formierz wyrobów z kompozytów polimerowych

zł45.00Cena