Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku FORMIERZ ODLEWNIK

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Formierz odlewnik

Kod: 721102

Synteza: Wykonuje samodzielnie formy odlewnicze w przypadku formowania w skrzynkach ręcznych lub pracuje w zespole w przypadku form murowanych, formowania w kesonach itp; wprowadza ciekły metal do wnęki formy odlewniczej stosując łyżki, kadzie ręczne oraz kadzie dźwignicowe; oczyszcza odlewy z przywartej masy formierskiej i rdzeniowej, usuwa układ wlewowy, nadlewny, zalewki itp. ręcznie lub za pomocą różnych maszyn i urządzeń; wykonuje samodzielnie rdzenie odlewnicze; wybija samodzielnie odlewy z form odlewniczych lub pracuje w zespole w przypadku dużych form, wymagających stosowania podnośników, suwnic i innych urządzeń.

Zadania zawodowe: 

 • przygotowywanie stanowiska do formowania przez dobór skrzynek formierskich, zespołu modelowego, masy formierskiej oraz narzędzi potrzebnych do wykonania formy;
 • zagęszczanie masy formierskiej wokół zespołu modelowego, wypełnianie masą formierską i jej zagęszczanie w pozostałej objętości skrzynek formierskich;
 • wykonywanie otworów odpowietrzających w obu połówkach formy;
 • składanie formy odlewniczej łącznie z rdzeniami odtwarzającymi wewnętrzne przestrzenie odlewu;
 • przygotowywanie formy do zalewania metalem przez trwałe połączenie obu części formy oraz ustawienie jej w miejscu zalewania;
 • sprawdzanie temperatury ciekłego metalu przed zalewaniem formy i porównanie z danymi zawartymi w instrukcji;
 • konserwowanie i naprawa łyżek i kadzi służących do zalewania;
 • ręczne usuwanie przywartej masy formierskiej i rdzeniowej ze ścianek odlewu za pomocą młotków ręcznych i pneumatycznych, ścinaków, szczotek drucianych, szlifierek itp.;
 • usuwanie układów wlewowych, nadlewów, zalewek itp. ręcznie lub za pomocą odpowiednich urządzeń;
 • wprowadzanie odlewów do odpowiednich urządzeń oczyszczających: bębnów obrotowych, oczyszczarek pneumatyczno-komorowych, oczyszczarek wirnikowych i innych;
 • oczyszczanie powierzchni wewnętrznych skrzyni rdzeniowej i pokrycie jej środkiem przeciwdziałających przylepianiu się masy rdzeniowej do ścianek rdzennicy;
 • zagęszczanie masy w obu połówkach rdzennicy;
 • zakładanie żeber wzmacniających oraz wykonanie kanałów odpowietrzających;
 • wprowadzanie wykonanego rdzenia do pieca do suszenia lub do urządzenia umożliwiającego utwardzanie rdzenia innymi sposobami;
 • pokrywanie powierzchni rdzeni odpowiednimi pokryciami ochronnymi;
 • sprawdzanie ważnych wymiarów rdzenia przymiarami i sprawdzianami,
  wybijanie odlewów z form ręcznie lub za pomocą urządzeń takich, jak belka wibracyjna, krata wstrząsowa lub oczyszczarka wodna;
 • przestrzeganie obowiązujących instrukcji i przepisów bhp, w tym posługiwanie się sprzętem i ochronami osobistymi.

Formierz odlewnik

zł45.00Cena