Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku FLISAK-RETMAN

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Flisak-retman

Kod: 835001

Synteza: W imieniu właściciela drewna kieruje tratwą i jej załogą, nadzoruje i odpowiada za tratwę oraz bezpieczeństwo żeglugi podczas spławu i postoju.

Zadania zawodowe: 

 • przygotowanie tratwy do spławu, w tym wykonywanie oraz sprawdzanie wiązań i mocowań;
 • dbanie o należyty stan ilościowy i jakościowy wyposażenia tratwy;
 • dbanie o należyte oznakowanie tratwy podczas spływu i postoju;
 • sterowanie tratwą;
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentów podróży tratwy;
 • nadzór nad formowaniem tratwy;
 • przestrzeganie i nadzór nad przestrzeganiem przepisów oraz warunków bhp;
 • ustalenie trasy spływu i warunków nawigacyjnych na drodze wodnej;
 • dbanie o stan ilościowy i jakościowy spławianego drewna;
 • przestrzeganie i nadzór nad przestrzeganiem przepisów w zakresie uprawiania żeglugi i spławu.

Flisak-retman

zł45.00Cena