Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku FILOLOG KLASYCZNY

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Filolog klasyczny

Kod: 264301

Synteza: Studiuje pochodzenie, rozwój i strukturę języka łacińskiego i greckiego; tłumaczy teksty bądź różnego rodzaju wypowiedzi z języka łacińskiego i greckiego na język polski; interpretuje starożytne dzieła literackie; prowadzi badania nad kulturą starożytnych Greków i Rzymian, posługuje się starożytnymi zapiskami.

Zadania zawodowe: 

 • analizowanie historii i kształtowania się języka łacińskiego i greckiego na przestrzeni dziejów;
 • doradzanie w systemach klasyfikacji tych języków, gramatyce, słownikach i innych materiałach lub ich przygotowaniach;
 • badanie literatury antycznej greckiej i rzymskiej w ich rozwoju historycznym;
 • badanie elementów antycznych w literaturze i teatrze polskim;
 • realizowanie programu nauczania z zakresu języka łacińskiego oraz greckiego w szkołach wyższych dla studentów wszystkich filologii, historii, prawa, medycyny;
 • realizowanie programu nauczania z zakresu języka łacińskiego i greckiego w szkołach średnich ogólnokształcących;
 • tłumaczenie z języka łacińskiego i greckiego na język polski, z zachowaniem prawidłowego znaczenia oryginału oraz z możliwie najdokładniejszym przeniesieniem frazeologii, terminologii, ducha i stylu prac literackich;
 • opracowywanie materiałów dydaktycznych, podręczników i zestawów ćwiczeń do nauki języka łacińskiego i greckiego;
 • opracowywanie metod zastosowania komputerów oraz innych środków technicznych dla zautomatyzowania oraz podniesienia szybkości i jakości tłumaczenia;
 • przygotowywanie naukowych referatów i raportów.

Filolog klasyczny

zł45.00Cena