Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku FILOLOG JĘZYKA NOWOŻYTNEGO

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Filolog języka nowożytnego

Kod: 264302

Synteza: Prowadzi badania nad językiem, literaturą oraz kulturą określonego narodu lub kręgu cywilizacyjnego; opracowuje materiały do nauki danego języka obcego, jak też dokonuje przekładów z tego języka na język polski i odwrotnie.

Zadania zawodowe: 

 • prowadzenie badań z dziedziny językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa w określonej specjalności filologii; 
 • publikowanie wyników badań; opracowywanie programów i metodyki nauczania, podręczników i zestawów ćwiczeń do nauki języka obcego oraz słowników, z uwzględnieniem specyfiki języka polskiego;
 • opracowywanie koncepcji nagrań dźwiękowych do ćwiczeń językowych i współpraca z lektorem i technikami przy ich nagrywaniu; 
 • opracowywanie i redagowanie artykułów w czasopismach oraz programów i audycji w radio i telewizji;
 • popularyzowanie wiedzy o krajach i narodach - ich literaturze, kulturze, historii i językach;
 • czytanie tekstów w języku obcym w radio i telewizji; 
 • tłumaczenie dzieł literatury na język polski oraz dzieł literatury polskiej na język obcy; 
 • opracowywanie filmów, list dialogowych i komentarzy filmowych, tłumaczonych z języka obcego na język polski; 
 • opracowywanie korespondencji o charakterze handlowym lub finansowym, przygotowywanie kontraktów oraz prowadzenie negocjacji handlowych i finansowych;
 • wykonywanie obowiązków urzędniczych i organizacyjnych w ambasadach i przedstawicielstwach krajów danego języka;
 • uczestniczenie w kongresach, konferencjach, seminariach i sympozjach poświęconych językowi obcemu.

Filolog języka nowożytnego

zł45.00Cena