Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku FARMACEUTA - SPECJALISTA FARMACJI SZPITALNEJ

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Farmaceuta – specjalista farmacji szpitalnej

Kod: 228206

Synteza: Wykonuje czynności związane z przygotowaniem, przechowywaniem i wydawaniem produktów leczniczych i wyrobów medycznych; nadzoruje i prowadzi ewidencję wydawanych produktów leczniczych z grup: silnie działających i środków odurzających; prowadzi dokumentację obrotu lekami; udziela informacji o lekach; organizuje pracę w aptece szpitalnej lub w dziale farmacji szpitalnej.

Zadania zawodowe: 

 • przygotowywanie leków złożonych i prostych według wskazań lekarskich i zgodnie z zasadami receptury zawartej w Farmakopei, z zachowaniem zasad dobrej praktyki aptecznej;
 • kontrolowanie zgodności terapeutycznej i farmakochemicznej składników leków złożonych i zaleconego przez lekarza dawkowania;
 • sporządzanie leków do żywienia pozajelitowego, leków do żywienia dojelitowego;
 • wytwarzanie płynów infuzyjnych,przygotowywanie leków w dawkach dziennych, w tym leków cytostatycznych,organizowanie zaopatrzenia szpitala w produkty lecznicze i wyroby medyczne,przygotowywanie roztworów do hemodializy i dializy dootrzewnowej;
 • udział w monitorowaniu działań niepożądanych leków;
 • udział w badaniach klinicznych prowadzonych na terenie szpitala,udział w racjonalizacji farmakoterapii,współuczestniczenie w prowadzeniu gospodarki produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w szpitalu;
 • prowadzenie ewidencji wydawanych leków, zwłaszcza środków silnie działających i odurzających;
 • kontrolowanie terminów ważności leków przechowywanych w aptece, wymiana leków przeterminowanych bądź wycofanych z obrotu;
 • organizacja pracy w aptece lub w dziale farmacji szpitalnej, planowanie dyżurów, zabezpieczenie i oznakowanie miejsc przechowywania leków silnie działających i środków odurzających i inne czynności fachowe, ciągłe doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

Farmaceuta – specjalista farmacji szpitalnej

zł45.00Cena