Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku FARMACEUTA - SPECJALISTA FARMACJI PRZEMYSŁOWEJ

 

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Farmaceuta – specjalista farmacji przemysłowej

Kod: 228205

Synteza: Stwierdza i poświadcza, że każda seria produktu leczniczego wytwarzanego na terytorium Polski została wyprodukowana i poddana kontroli zgodnie z obowiązującym prawem oraz zgodnie z dokumentacją, a w przypadku produktu leczniczego pochodzącego z innych krajów, że dla każdej serii produktu wykonano na terenie Polski pełną analizę jakościową i ilościową oraz że jakość produktu jest zgodna z wymaganiami jakościowymi określonymi w dokumentacji.

Zadania zawodowe: 

  • zwalnianie wyrobu gotowego do dystrybucji, czyli kontrola zgodności z dokumentacją rejestracyjną produktu;
  • ocenianie i kontrola zgodności produkcji z zasadami GMP;
  • walidacja etapów krytycznych procesu produkcji i metod analitycznych;
  • przeprowadzanie wszystkich wymaganych kontroli i prób surowców i produktów końcowych;
  • prawidłowe prowadzenie dokumentacji produkcyjnej;
  • odpowiedzialność za odpowiednią częstotliwość audytów jakości i inspekcji wewnętrznych oraz prawidłową dokumentację tych czynności;
  • kierowanie cyklem produkcyjnym.

Farmaceuta – specjalista farmacji przemysłowej

zł45.00Cena