Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku FARMACEUTA - SPECJALISTA FARMACJI KLINICZNEJ

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Farmaceuta – specjalista farmacji klinicznej

Kod: 228204

Synteza: Wykonuje badania i przeprowadza ocenę działania leków w ustroju, prowadzi ewidencję i ocenę działań ubocznych i toksycznych; informuje i sprawuje doradztwo w zakresie dostępności biologicznej leków i ich kumulacji, eliminacji z ustroju i możliwych interakcji oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiega chorobom jatrogennym.

Zadania zawodowe: 

 • badanie losów (metabolizmu) leków w ustroju, a co za tym idzie, badanie obecności i stężenia leków w płynach ustrojowych i oznaczanie farmakodynamiki i dostępności biologicznej leków za pomocą odpowiedniej aparatury i odczynników;
 • badanie wpływu leków na czynność narządów i układów;
 • monitorowanie leczenia farmakologicznego na podstawie pomiarów stężenia leków we krwi i płynach ustrojowych;
 • ocenę działań ubocznych i toksycznych środków farmakologicznych;
 • gromadzenie i udostępnianie informacji o dostępności biologicznej leków, dawkowaniu, kumulacji, interakcjach między lekami, objawach ubocznych i toksycznych i innych następstwach farmakoterapii;
 • konsultowanie chorych, u których zaistniały problemy farmakoterapeutyczne;
 • monitorowanie terapii klinicznej na podstawie pomiarów stężenia leku we krwi i płynach ustrojowych;
 • uczestniczenie (wspólnie z lekarzami) w badaniu działania nowych leków wprowadzanych do lecznictwa;
 • udostępnianie informacji o dawkowaniu, interakcjach między lekami, dostępności biologicznej, kumulacji, eliminacji z ustroju, możliwych objawach ubocznych i toksycznych, sposobie wprowadzania, przechowywaniu, trwałości i innych cechach leków;
 • gromadzenie dokumentacji do celów naukowych, informacyjnych, zaopatrzeniowych i innych;
 • uczestniczenie w działalności na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom jatrogennym;
 • doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

Farmaceuta – specjalista farmacji klinicznej

zł45.00Cena