Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku FARMACEUTA - SPECJALISTA FARMACJI APTECZNEJ

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Farmaceuta – specjalista farmacji aptecznej

Kod: 228203

Synteza: Wykonuje czynności związane z przygotowaniem, przechowywaniem i dystrybucją produktów leczniczych i wyrobów medycznych; nadzoruje i prowadzi ewidencję wydawanych produktów leczniczych z grup: silnie działających i środków odurzających; kontroluje poprawność recept lekarskich; prowadzi dokumentację obrotu lekami; udziela informacji o lekach; organizuje pracę w aptece oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania następstwom nieprawidłowego stosowania leków.

Zadania zawodowe: 

 • przygotowywanie leków złożonych i prostych według wskazań lekarskich oraz zgodnie z zasadami receptury, zawartej w Farmakopei, z zachowaniem zasad dobrej praktyki aptecznej;
 • realizowanie recept lekarskich;
 • kontrolowanie zgodności terapeutycznej i farmakochemicznej składników leków złożonych i zaleconego przez lekarza dawkowania;
 • wydawanie leków przygotowanych w aptece lub leków gotowych zakupionych w hurtowni;
 • nadzorowanie zaopatrzenia apteki w leki i wyroby medyczne dopuszczone do obrotu na terenie RP;
 • klasyfikowanie leków według ustalonych kryteriów i priorytetów, porządkujące obrót lekami w aptece;
 • prowadzenie ewidencji wydawanych leków, zwłaszcza środków odurzających i silnie działających;
 • kontrolowanie terminów ważności leków przechowywanych w aptece, wycofywanie leków przeterminowanych bądź wycofanych przez inspekcję farmaceutyczną z obrotu;
 • informowanie osób zaopatrujących się w leki o ich przeznaczeniu, sposobie użycia, dawkowaniu, objawach ubocznych, interakcjach, przeciwwskazaniach, trwałości i sposobie przechowywania (jeśli informacje lekarza lub producenta są niewystarczające);
 • organizacja pracy w aptece, planowanie dyżurów, zabezpieczanie i oznakowanie miejsc przechowywania leków silnie działających i środków odurzających i inne czynności fachowe;
 • ciągłe doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

Farmaceuta – specjalista farmacji aptecznej

zł45.00Cena