Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku FAKTURZYSTKA

 

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Fakturzystka

Kod: 431102

Synteza: Fakturzystka wystawia i archiwizuje dokumenty związane ze sprzedażą.Fakturzystka jest zawodem o charakterze biurowym. W zależności od struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa fakturzystka pracuje w dziale księgowości lub samodzielnej komórce podległej bezpośrednio kierownikowi jednostki. Do głównych zadań fakturzystki należy wystawianie faktur sprzedaży, weryfikowanie i akceptowanie not korygujących, a także sprawdzanie poprawności faktur i korygowanie ich. Fakturzystka wprowadza dane do systemu komputerowego, generuje fakturę, sprawdza jej poprawność i drukuje lub wysyła drogą elektroniczną do kontrahenta. W przypadku stwierdzenia błędów w wystawionej fakturze sporządza fakturę korygującą. Fakturzystka jest odpowiedzialna za prawidłową archiwizację dokumentów, przygotowywanie raportów i rejestrów sprzedaży. Fakturzystka stosuje przepisy księgowe oraz podatkowe w zakresie wystawiania dokumentów sprzedaży oraz wewnętrzne regulaminy i zarządzenia dotyczące obiegu tych dokumentów w przedsiębiorstwie.

Zadania zawodowe: 

  • prowadzenie rejestru kontrahentów;
  • wystawianie faktur sprzedaży;
  • wystawianie faktur korygujących;
  • weryfikowanie i akceptowanie not korygujących;
  • archiwizowanie kopii dokumentów sprzedaży;
  • sporządzanie rejestrów sprzedaży;
  • organizowanie stanowiska pracy, zgodnie z przepisami BHP, ochrony ppoż. ochrony środowiska i wymaganiami ergonomii.

Fakturzystka

zł45.00Cena