Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku FAJKARZ

 

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Fajkarz

Kod: 731701

Synteza: Fajkarz wykonuje, naprawia i konserwuje fajki.Fajkarz jest zawodem o charakterze produkcyjnym. Celem pracy fajkarza jest wykonywanie fajek, ich konserwacja i naprawa. Fajkarz potrafi samodzielnie zaprojektować i wykonać fajkę. Ocenia i dobiera bezpieczne dla zdrowia materiały do wykonania fajki oraz planuje przebieg prac. Obowiązkiem fajkarza jest zachowanie zasad technologicznych i przestrzeganie norm jakościowych, w tym ocena organoleptyczna wykonanego wyrobu. Do jego zadań należy również obsługa i eksploatacja urządzeń i maszyn.

Zadania zawodowe: 

  • przyjmowanie zamówień na wykonanie, naprawę lub konserwację fajek;
  • ocenianie i dobieranie materiałów potrzebnych do wykonania fajek;
  • projektowanie modeli fajek;
  • planowanie kolejności czynności obróbki fajki;
  • wykonywanie elementów fajki ręcznie lub maszynowo;
  • obrabianie końcowe fajki poprzez szlifowanie, barwienie i polerowanie;
  • diagnozowanie uszkodzeń i zakresu naprawy lub konserwacji fajek;
  • organizowanie stanowiska pracy z zachowaniem zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska.

Fajkarz

zł45.00Cena