Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku ETNOGRAF

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Etnograf

Kod: 263202

Synteza: Prowadzi badania i opisuje ginące formy kultury ludowej, określa odrębności kulturowe różnych społeczności (plemiennych, etnicznych, zawodowych); zabezpiecza, kultywuje i popularyzuje twórczość ludową: literaturę, muzykę, zwyczaje, obrzędy oraz sztukę; prowadzi działalność dydaktyczną i naukową.

Zadania zawodowe: 

 • prowadzenie badań i studiów porównawczych nad kulturą ludów na różnych szczeblach rozwoju historycznego;
 • opisywanie ginących, tradycyjnych form kultury ludowej: twórczości literackiej, muzycznej, tanecznej, zwyczajów i obrzędów, oraz wiedzy ludowej;
 • weryfikowanie teorii dotyczących procesów migracji i rozprzestrzeniania się kultur różnych narodów, z zastosowaniem metody historyczno-porównawczej;
 • pozyskiwanie zabytków etnograficznych różnych kultur ze wszystkich kontynentów: wytworów życia codziennego, twórczości literackiej, muzycznej i plastycznej;
 • gromadzenie kolekcji zabytków etnograficznych z określonego kontynentu, kraju lub regionu;
 • ocenianie wartości zabytków etnograficznych, ich wieku i pochodzenia;
 • prowadzenie inwentaryzacji zabytków etnograficznych w urzędach konserwatorskich, placówkach muzealnych, galeriach;
 • konserwowanie zabytków etnograficznych lub nadzorowanie ich konserwacji w przypadku poważniejszych uszkodzeń;
 • opracowywanie etnograficznych zbiorów muzealnych;
 • organizowanie stałych i okresowych wystaw etnograficznych;
 • przygotowywanie katalogów tych wystaw;
 • opracowywanie działów publikacji etnograficznych w bibliotekach i czytelniach;
 • współpraca z placówkami zajmującymi się produkcją wyrobów sztuki ludowej; dostarczanie twórcom ludowym wzorów do produkcji wytworów sztuki ludowej;
 • kierowanie folklorystycznymi zespołami pieśni i tańca;
 • prowadzenie działalności naukowej i dydaktycznej z dziedziny etnografii;
 • publikowanie opracowań naukowych z dziedziny etnografii;
 • popularyzowanie wiedzy o kulturze ludowej w środkach masowego przekazu.

Etnograf

zł45.00Cena

  © 2020 by Zagłębie BHP

  ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Ilość wejść

  REGULAMIN sklepu

  Chcesz złożyć zamówienie? Napisz do nas zaglebiebhp@hub.pl lub zadzwoń 76 720 82 45